torsdag 7. mai 2009

Seth Godins fire kritierier for en forretningsmodell

Seth Godin, marketing guru, forfatter og blogger, har i et kort og fyndig blogginnlegg tatt for seg hva en forretningsmodell egentlig er. I en tid der flere tradisjonelle bransjer utfordres av disruptiv innovasjon kan det være ganske greit med noen enkle og presise kriterier for hva som bærekraftig.

I følge Seth Godin er det fire enkle spørsmål man må ha svar på for å kunne kalle noe en forretningsmodell:

"1. What compelling reason exists for people to give you money? (or votes or donations)
2. How do you acquire what you're selling for less than it costs to sell it?
3. What structural insulation do you have from relentless commoditization and a price war?
4. How will strangers find out about the business and decide to become customers?"

Ting som kanskje burde være selvsagte, men som i praksis er ganske vanskelig å finne ut av fordi internett roter til spillereglene, fjerner inngangsbarrierer og endrer kanalene for marketing.

Seth Godins blogg kan for øvrig være verdt å følge med på. Han skriver kort og spissformulert, og gjerne i punkter. Han har for eksempel 45 ting du kan gjøre hvis du synes du sitter fast i en hengemyr.