søndag 24. mai 2009

US Debt Clock

Jeg kom over et nettsted, US Debt Clock, som viser USAs gjeld, skatte-inntekter, viktigste utgiftsposter på budsjettet, privat gjeld, befolkning, arbeidsløshet, pensjons-forpliktelser, utenrikshandel osv. Og alle disse tallene er vist i sanntid (eller i hvert fall i tilsynelatende sanntid) for å øke effekten.

Og når vi først er inne på morsomme klokker så er det også verdt å nevne "The Peak Oil Clock" som viser hvor mye olje vi bruker, hvor mye som er igjen og hvor mange år det vil vare med dagens forbruk (30 år igjen viser denne klokken nå).

Html-koden til slike "peak oil" klokker kan for øvrig lastes ned her og legges inn i nettsider og blogger dersom man har behov for å vise sine venner at man er opptatt av nøyaktig hvor mye olje som er igjen i verden til enhver tid:


Nå er nøyaktigheten i dette litt diskutabelt ettersom markedet påvirker tallet for gjenværende olje. Utvinnbar olje er ikke en fysisk mengde olje, men størrelsen på oljeressursene det lar seg gjøre å produsere på en lønnsom måte. Og det tallet er mer som en strikk. Strikken blir lengre hvis prisen på olje blir høyere fordi høy pris fører til økte investeringer i form av både mer leteaktivitet og bedre utnyttelse av marginale og ukonvensjonelle ressurser. Dessuten forlenges levetiden til eksiterende felt. Investeringer i oljesand i Canada er et annet eksempel på hvordan oljealderen kan forlenges i mange år dersom oljeprisen blir en del høyrere enn den er nå.