torsdag 3. september 2020

Koronakrisens geografi (5)

Nå er det gått en og en halv måned siden forrige oppdatering om den globale spredningen av koronaviruset. Hovedgrunnen er at det ikke har skjedd så store endringer. De trendene vi så sent på våren og i sommer har fortsatt og satt seg.

Antall smittede og antall døde har selvfølgelig økt kraftig. Heldigvis ikke eksponentielt, men det har heller ikke vært noen nedadgående trend. Derfor har det totale antallet registrerte smittede gått opp fra 13,7 millioner 15. juni til 26,2 millioner smittede 2. september. En dobling siden midt i juli. 

Antall døde har økt fra 586 000 midt i juli til 870 000 nå. Og dette er nok et av lyspunktene i utviklingen de siste ukene. Det et mindre vekst i antall døde inn i antall smittede. Dødeligheten ser ut til å ha gått ned, og er lavere i de landene som er hardest rammet nå enn de landene som var hardest rammet i mars og april i år. Det samme ser vi på antall dødsfall i delstatene i USA som andel av antall smittede, som er lavere i California, Florida og Texas enn det er var i New York, New Jersey og Massachusetts. En viktig årsak er nok at vi vet mer om viruset og smittespredningen i dag og mange land og byer har langt bedre tiltak for å hindre smittespredning i eldreomsorgen enn de hadde i vår.

Når det gjelder den globale listen over land som har flest smittetilfeller ser vi at de fire landene som var øverst på listen i juli, USA, Brasil, India og Russland, rykker fra resten av verden. USA har gått fra 3,6 til 6,3 millioner smittede, Brasil fra 2 millioner til 4 millioner, men aller kraftigst vekst er det i India som har gått fra litt under en million til 3,8 millioner smittede de siste seks ukene. Men India er stort land, så målt i forhold til innbyggertall er de fortsatt bare på omkring en tidel av USAs nivå både når det gjelder smittede og døde.

Det som også er ganske påfallende ved denne listen er hvor tungt representert det amerikanske kontinentet er. Blant de 11 øverste landene er hele 7 amerikanske: USA, Brasil, Peru, Colombia, Mexico, Argentina og Chile. De fire andre landene er India, Russland, Sør Afrika og Spania. Spania er det eneste europeiske landet på denne topp-10 listen nå og er der fordi det har vært en 

Når det gjelder USA er det viktig å merke seg at veksten i smitte fortsetter, men det har vært store endringer i hvor det er flest smittede. Mens New York og New Jersey dominierte nyhetene i vår, sammen med en del andre stater på nordøst-kysten og nord i midtvesten, er det nå California, Texas og Florida som topper listen, foran New York. Hadde California vært et eget land ville det vært nummer 5 på listen over land med flest smittede i verden. Og alle de fire delstatene som er øverst på USA-listen har flere registrerte smittede enn Argentina som ligger øverst på den globale listen.

Hva så med Norge? Vi var ganske høyt på listen i mars, men globaliseringen av covid-19 har gjort at vi falt helt ned til 88. plass på den globale listen med 11 065 registrerte smittetilfeller og 264 døde av Covid-19.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar