mandag 14. september 2020

Hvordan utdanning er rammet av covid-19

Koronakrisen har gått hardt ut over muligheten til å gjennomføre grunnutdanning, yrkesopplæring og høyere utdanning verden over. En ny rapport fra OECD, "The Impact of Covid-19 on Education" ser på effektene i de 46 landene som deltar i OECDs utdanningssamarbeid

Alle de 46 landene som deltar i OECDs utdanningssamarbeid "Education at a Glance" har hatt en eller variant av stengte skoler, 41 land med nasjonalt vedtatt nedstenging og 5 land, blant annet Sverige og USA, har gjennomført tiltak på regionalt eller lokalt nivå. Perioden med stengte skoler har vært på mellom 7 og 18 uker. Det har gjerne også vært slik at land har differensiert mellom ulike aldersgrupper, gjerne med kortest opphold for de yngste.

Felles for alle land er at de har vært opptatt av å holde utdanningen i gang selv selv om skolene har vært fysisk stengt. Primært via digitale kanaler, men det har vært ulike modeller og noen land har TV-kanaler blitt brukt til undervisningsinnhold til barneskoleelever. OECD-rapporten ser blant annet på hvor godt forberedt skolene har vært på å konvertere til heldigital utdanning og viser at det var ganske store forskjeller på hvor mye digitale læringsplattformer og digitale læremidler allerede i bruk og på hva slags tilbud lærerne har fått år det gjelder digital undervisning.

Hovedinntrykket i rapporten er at dette i mange land har gått svært bra, nettopp fordi det ikke var helt nytt å bruke digitale verktøy i skolen. Men for noen har koronakrisen hatt en mye direkte negativ effekt. Rapporten trekker frem to slike grupper. Den ene er utenlandsstudenter og lærestedene som lever av å tilby utdanning til studenter fra andre land. Seks prosent av studentene i høyere utdanning i OECD-områder studerer utenfor eget land. På doktorgradsnivå er det hele 22 prosent. Selv om mange har hatt tilbud om online-undervisning som en del av produkttilbudet sitt i lang tid, har aktivitet på campus vært hovedmodellen. Spørsmålet er om koronasituasjonen vil medføre mer langsiktige endringer i virksomhetsmodellene.

Den andre gruppen som er hardere rammet er yrkesfagstudenter i mange land og da særlig i landene som har en modell der viktige deler av utdanningen gjennomføres helt eller delvis som praksis i en bedrift eller offentlig virksomhet. I mange land har det vært en langt mer omfattende nedstengning av fabrikker, byggeplasser og butikker enn det har vært i Norge, og det har også gått ut over elever og studenter i yrkesopplæring.

Det kommer helt sikkert til å komme mer forskning og flere rapporter om effektene pandemien har hatt på utdanning. Jeg tror det kan være ganske mye nyttig kunnskap å hente ut av dette, ikke minst når det gjelder å hente ut eksempler på hva som har fungert godt og hvordan vi kan bruke digitale læremidler, forelesninger og samhandlingsverktøy på en enda bedre måte også i en mer normal situasjon.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar