tirsdag 7. januar 2020

Norges 25 største kommuner - etter kommunereformen

Fra årsskiftet er det store endringer det norske kommunekartet. Siden 2013 er antall kommuner redusert fra 428 til 356. 112 kommuner har vært berørt av krevende og spennende sammenslåingsprosesser, der de fleste av disse sammenslåingene ble iverksatt fra 1. januar i år.

Mange av kommunene har brukt denne prosessen til tenke nytt om organisering og tjenestetilbud. Om nye og mer innovative måter å organisere tjenestetilbudet på. Om å organisere seg slik at man kommer nærmere innbyggerne, eller legger til rette for bedre digitale selvbetjeningsløsninger. Eller om å effektivisere administrative prosesser og frigjøre midler som kan brukes til andre og viktigere oppgaver.

Fordi ganske mange store kommuner er involvert i sammenslåinger er det slik at 1 av 3 innbyggere i Norge bor i en kommune som nylig er sammenslått. Disse endringene er ujevnt fordelt over landet. I Vestfold har antall kommuner gått ned fra 14 til 6, og alle er berørt, mens i Oppland og Hedmark er ingen kommuner slått sammen.

Det at så mange store kommuner er involvert i sammenslåinger skyldes gjerne at byområder vokser og at gamle kommunegrenser ikke lenger er tilpasset de oppgavene som skal løses. Viktige samfunnsoppgaver som arealplanlegging og samferdsel løses bedre når de er tilpasset bo- og arbeidsmarkedsregioner og ikke utdaterte administrative grenser. Samfunn og arbeidsliv har endret seg mye de siste tiårene, bosettingsmønste er annerledes enn før og kommunenes oppgaver har endret seg. Da må administrative inndelinger også tilpasses en ny virkelighet. Det har heldigvis veldig mange kommuner sett og gjort noe med, ikke minst mange av de store kommunene.

Så skal man heller ikke se bort fra at noen byer og kommuner har ønsket å klatre høyere på listen over Norges største. I noen sammenhenger kan størrelse gi oppmerksomhet og innflytelse. Og som et resultat av kommunereformen har listen over Norges største kommuner endret seg. SSB har nå ved årsskiftet laget en sak om hvilke kommuner som er Norges 25 største etter sammenslåingene. Nå er tallene basert på folketallet i de gamle kommunene 1.1.2019, men det er ikke så farlig. Tallene for 1.1..2020 er nok rett rundt hjørnet, og vil neppe endre rekkefølgen. Det interessante er at flere av de sammenslåtte kommunene klatrer mange plasser oppover listen.

I toppen er fortsatt Oslo suverent størst, med 681 000 innbyggere og på klar andreplass er Bergen med 281 000. Ingen av disse fant noen andre å slå seg sammen med. Trondheim derimot har vokst, fra 196 000 til 202 000 personer etter sammenslåing med Klæbu. Stavanger på fjerdeplass vokser også, fra 134 000 til 142 000 innbyggere etter sammenslåing med to øy-naboer i nord. Bærum holder stillingen på femteplass med 127 000 innbyggere.

På de neste plassene er det derimot blitt flere endringer som et resultat av noen store sammenslåinger. Kristiansand er fortsatt Norges 6, største kommune, men har vokst kraftig fra 92 000 til 110 000 innbyggere etter sammenslåing. Fredrikstad som var på 7. plass har falt ned til 10. plass, med 82 000 innbyggere. For ny på plass nummer 7 er nye Drammen kommune med 101 000 innbyggere, mens "gamle" Drammen hadde 69 000.  Gamle Asker hadde 62 000 innbyggere, mens den nye kommunen som er bygget sammen med Røyken og Hurum har 94 000 innbyggere. Og nye Lillestrøm kommune har 86 000 innbyggere, som også sikrer en plass blant de 10 største.

Ser vi videre på listen finner vi Sandnes, som er slått sammen med lille Forsand og har vokst til 78 000 innbyggere, mens Tromsø ikke er sammenslått og har 77 000. Men begge er nå ute av topp 10-listen og er passert av nye Asker, Drammen og Lillestrøm. En kommune som derimot klarer kraftig er nye Ålesund, en sammeslåing av fem kommuner med et innbyggertall på 66 000 mens det i "gamle" Ålesund var 42 000 innbyggere. Det gjør Ålesund til den klart største kommunen i Møre og Romsdal og den 13. største i landet.

På SSBs nye liste over de 25 største kommunene i Norge er det også interessant å merke seg at det er hele tre sammenslåtte Vestfold-kommuner, Sandefjord, Tønsberg og Larvik, som har klatret oppover listen, mens kommuner som Sarpsborg, Bodø, Skien og Arendal, som har samme grenser som før har falt flere plasser etter reformen.

Et par kommuner er helt nye på denne listen og ville ikke vært i nærheten av å være blant de 25 største om det ikke var for kommunereformen. Nye Nordre Follo kommune har 58 000 innbyggere og er rykket opp til å bli den 15. største. Den er er en sammenslåing av ganske jevnstore Ski og Oppegård. Og aller mest klatrer Indre Østfold kommune som er en sammenslåing av 5 kommuner der den største bare hadde 15 000 innbyggere, mens den nye kommunen består av 44 000 mennesker. Da ligger den rett bak Moss, Larvik og Arendal, og har ambisjoner om å vokse videre både når det gjelder folketall og næringsetableringer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar