lørdag 30. juni 2018

Hvor lenge varer et "bull market"?

Nettstedet The Visual Capitalist, som har spesialisert seg på infografikk om økonomi, markeder og samfunn har en interessant sak om hvor lenge økonomiske oppgangstider pleier å vare.

Nå er det oppgangstider i aksjemarkedet de har sett på, såkalte "bull markets", og ikke bredere indikatorer på økonomisk oppgang, men det er jo ofte en viss sammenheng. Og så er det viktig å understreke at dette handler om USA, som riktignok har dominert verdensøkonomien i det meste av etterkrigstiden, men det er i stadig mindre grad slik at USAs børser alene avgjør hvordan det går i andre markeder.

Grafikken og artikkelen tar for seg seks lange oppgangstider i aksjemarkedet siden andre verdenskrig, der vi nå er inne i den sjette av disse. Den første kom med gjenoppbyggingen etter krigen og varte fra 1949 til 1956, i alt 86 måneder og en børsoppgang på indeksen S&P 500 på 267 prosent. Den andre var en langt svakere oppgang på 1970-tallet, i 74 måneder fra 1974 til 1980, med en børsoppgang på 126 prosent. Den tok brått slutt med revolusjonen i Iran i 1979 og oljeprissjokket som fulgte.

Mer fart var det i aksjemarkedet på 1980-tallet, noe som også smittet til land som Norge. I 60 måneder, fra august 1982 til august 1987 steg S&P 500 med 229 prosent. Inflasjonen ble temmet, fusjoner og oppkjøp ble langt vanligere enn før og store sektorer ble deregulert og åpnet for konkurranse. På "Black Monday" i august 1987 var festen over, med det største kursfallet noen gang på en dag.

Fjerde bull market varte hele 90-tallet, fra 1990 til 2000, i 114 måneder, og er både den lengste og største til nå. Oppgangen ble på 418 prosent. I disse årene eksploderte PC-salget og de ble etter hvert koblet til internett, med en rekke nye tjenester og kommunikasjonsmuligheter. Derfor var det kanskje ikke så rart at det var dot-com-kollapsen i 2000 som markerte slutten på oppgangen. Fra slutten av 2002 kom den femte av de seks oppgangsperiodene. Den varte i 60 måneder og veksten var på 101 prosent. Denne litt mindre vekstperioden tok spektakulært slutt med den store finanskrisen i 2007 som i løpet av under to år halverte børsverdiene.

Den sjette oppgangsperioden er vi inne i akkurat nå. Det begynte i mars 2009, etter nedturen under finanskrisen, men brukte litt tid på å komme ordentlig i gang selv om den ble hjulpet av ulike økonomiske stimuleringspakker fra både regjeringer og sentralbanker. Men den har tatt seg opp og nå har det vært en oppgang på i alt 302 prosent i løpet av 112 måneder. Det er den nest høyeste oppgangen, og også den som har vart nest lengt.

I august vil etterkrigsrekorden på 114 måneder fra 90-tallet være slått, hvis ikke det kommer et børskrakk i mellomtiden. Akkurat nå kan det være greit å minne hverandre om at ingen trær vokser inn i himmelen. Det kommer alltid en nedgang etter en periode med rask ekspansjon, men ingen kan vite akkurat når det kommer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar