fredag 1. juni 2018

Rekordhøy lakseeksport

Det er gode tider i norsk sjømatnæring. Aldri har verdien av lakseeksporten vært høyere enn den var i 2017. Statistisk sentralbyrå skriver:

"Det ble solgt laks for over 61 milliarder kroner fra norske oppdrettsanlegg i 2017. Det er mer enn dobbelt så mye som for fem år siden og 2 prosent mer enn i 2016.(...) Det ble solgt 1,22 millioner tonn laks i 2017, 1 prosent mindre enn året før. Likevel økte førstehåndsverdien med 2 prosent, til rekordhøye 61,4 milliarder kroner. Omsetningsøkningen skyldes en gjennomsnittspris for laks som lå over 50 kroner per kilo, 3 prosent høyere enn i 2016."

Verdien av all sjømat produsert i norske oppdrettsanlegg og eksportert i 2017 var på 64,7 milliarder kroner. Det er med andre ord laksen som dominerer i sjømatnæringen. 

Ser vi på geografien i denne verdiskapingen er det Nordland fylke som topper listen med størst produksjon av laks. Med en totalproduksjon på 263 000 tonn laks, verdt 13 milliarder kroner, sto nordlandsoppdretterne for 22 prosent av total mengde og 21 prosent av den samlede førstehåndsverdien av laks i 2017. Deretter følger Troms med 9 mrd kroner, Møre og Romsdal med 8,6 mrd kroner og Hordaland med 8,1 mrd kroner. Men i 2017 var ikke Nord Trøndelag og Sør Trøndelag sammenslått enda. Det er de nå, og det sammenslåtte Trøndelag er på andreplass på statistikken, bak Nordland, med en lakseeksport i 2017 på 9,1 milliarder kroner. 

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar