tirsdag 5. juni 2018

IT i praksis 2018

Det er flere som, med vekslende treffsikkerhet, forsøker å måle, analysere og rangere norsk digitalisering. Den målingen og analysen som etter mitt syn er mest grundig, og i løpet av 10 år har etablert seg som en slags "rikets tilstand" på det digitale området, er undersøkelsen IT i praksis, som gjøres av Rambøll i samarbeid med IKT-Norge, Dataforeningen, Visma og Difi.

Mandag denne uken ble 2018-utgaven presentert. Og det var mye positivt som ble sagt om vår digitale tilstand i Norge og om det temposkiftet undersøkelsen har fanget opp. Både privat sektor og staten i Norge har holdt et høyt nivå også tidligere. Det som særlig ble trukket frem denne gangen var den positive utviklingen vi ser i norske kommuner.

Nå er selve IT i praksis rapporten et produkt som de som har laget den selger (kan bestilles her) og derfor ikke ligger åpent ute på nettet. Men man kan få et visst inntrykk av hovedfunnene i rapporten ved å lese en del av pressedekningen som kom i forbindelse med lanseringskonferansen. For eksempel har nettavisen ITB Aktuelt, som skriver om digitalisering i byggenæringen, en fin sak der de skriver:

"62 prosent av kommunene leverer nå store deler av de nettbaserte tjenestene som en individuell tjeneste. Andelen har økt kraftig de siste årene. I 2017 var tallet 43 prosent og i 2016 var andelen 35 prosent. – Vi ser at det kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. Skodbo viser til at 69 prosent av kommunene sier de mangler kompetanse. 93 prosent svarer at de mangler digital arbeidskapasitet i egen virksomhet."

I Digi.no er det en grundig sak om metodikken i undersøkelsen og hva den viser på ulike områder. De skriver blant annet at:

"Nytt i årets rapport, som for øvrig er den 11 i rekken, er lanseringen av Digital readiness index. Modellen vil gjøre det mulig for offentlige virksomheter å måle seg mot hverandre – og mot privat sektor, og den går også på tvers av sektorene. (...) Danmark er brukt som sammenligningsland i rapporten. Tallene i rapporten viser at norske kommuner og fylkeskommuner liker mye bak Danmark når det gjelder digitaliseringstakt, mens den norske statlige sektoren ser ut til å være mer på linje med den danske. Tallene viser også at den digitale modenheten i offentlig og privat sektor er relativ lik på toppnivået. Samtidig er det store forskjeller innad i offentlig sektor. Mye tyder på at de enklere digitaliseringsoppgavene nå i stor grad er gjennomført, mens de mer kompliserte digitaliseringsprosessene står igjen."

I presentasjonen av rapporten ble det også pekt på hvordan kompleksiteten øker når virksomheter klatrer oppover den digitale "tjenestetrappen" og erstatter enkle skjemaer og nettsider med individuelt tilpassende digitale tjenester som må hente data fra flere ulike kilder, ofte på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Det er denne jobben vi må få til dersom Norge fortsatt skal være i front på digitalisering.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar