onsdag 10. februar 2016

Lavere kontorkostnader

Dagen før produktivitets-kommisjonen legger frem sin lange liste med gode råd om effektiviseringstitak i staten, vil jeg peke på enda et eksempel på at vi er godt i gang med å gjennomføre endringer allerede. Utnytter vi ressursene bedre kan vi frigjøre ressurser som kan brukes på viktigere ting.

I følge beregnene vi har, og som her er omtalt i nettavisen Vestviken 24, leier staten 7 millioner kvadratmeter for sin sivile virksomhet rundt om i landet. Det er store variasjoner i husleie for hver kvadratmeter statlige virksomheter leier og når det gjelder hvor effektivt arealet utnyttes. Det finnes i dag en samlet oversikt over statens eiendommer, men ingen samlet oversikt over arealbruk og utgifter. Dette har regjeringen bestemt at det skal gjøres noe med. I en pressemelding på regjeringen.no står det at:

"Regjeringen har bestemt at det skal etableres en database med informasjon om leiekontrakter, leietid, areal, pris per kvadratmeter, energikostnad og antall ansatte for statlige eiendommer og leide lokaler. Legger vi til grunn en gjennomsnittlig leiekostnad på 2 500 kroner per kvadratmeter gir dette husleiekostnader 17,5 milliarder kroner. Klarer vi å få det ned en prosent har vi spart 175 millioner kroner i året, men vi må ha høyere ambisjon enn det, sier Sanner."

Dette er også et godt eksempel på hvordan IKT kan brukes som et redskap for å få ned kostnader og effektivisere. Med bedre kunnskap som gjøres lettere tilgjengelig i en database blir det mulig å utnytte kunnskapen til å gjennomføre endringer. Det er jo ikke slik at kunnskapen om hva staten eier og leier av kontorlokaler, hvor høy prisen er, hvor mange kvadratmeter det er pr ansatt og hva energikostnadene er ting vi ikke vet. Problemet er at denne informasjonen ikke har vært så lett å finne i oppdatert form. Det har heller ikke vært mulig å sammenstille informasjonen på en slik måte at man kan sammenligne ulike statlige leietageres kostnader og arealbruk. Men det blir heldigvis mulig nå.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar