tirsdag 9. februar 2016

Digitale domstoler

Noe av det beste med å jobbe med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor er at jeg blir invitert med på spennende diskusjoner om omstilling og digitalisering i veldig mange ulike deler av offentlig sektor. I dag var jeg på et seminar som ble holdt i en rettssal i Oslo Tinghus om "digitale domstoler" i regi av Domstoladministrasjonen der Anders Anundsen stod for åpningen.

Jeg var invitert for å snakke om regjeringens arbeid med omstilling og digitalisering  i offentlig sektor generelt, men hovedtemaet på seminaret var en veldig lærerik gjennomgang av hvordan digitalisering av arbeidsprosesser og dokumenthåndtering i rettssystemet kan både spare tid og penger, gjøre hverdagen enklere for alle involverte i sakene og bidra til å styrke rettssikkerheten. Ukeavsien Ledelse har skrevet en sak der de har tatt med noen av de konkrete beregningene av hva man kan spare og hva man kan forbedre.

Mange tenker kanskje på domstolene og rettsapparatet som noe ganske gammeldags  og som i hvert fall ikke er glad i forandringer. Det stemmer ikke. Og det var definitivt ikke noe ønske om å bevare ting slik de er i dag deltagerne på seminaret fikk. Vi fikk tvert imot høre noen entusiastiske innlegg om hvorfor omstilling er både ønskelig og nødvendig og hvordan digitalisering av noen av arbeidsprosessene allerede har bidratt til mye viktig forenkling og forbedring, for eksempel raskere gjennomføring av rettssaker. Men det er mulig å gjøre enda mer. Vi fikk høre at opp til 20 prosent av tiden i norske rettssaler brukes til å bla i papirer og at med dagens papirbaserte system brukes det i hver enkelt sak 20 dager bare til å få avviklet postgangen. I noen store saker der lasset av ringpermer har vært byttet ut med PCer er det derfor gjort store besparelser både på tidsbruk og penger.

En annen, men sterkt beslektet diskusjon som også ble tatt opp av Domstolsadministrasjonen på seminaret er lagring av lyd og billedopptak fra rettssalene. Og hvordan dette både kan bidra til bedre rettssikkerhet for de involverte og eventuelt også til endringer i hvordan ankesaker behandles uten å gjenta store deler av behandlingen i første instans. Hvordan det siste skal gjøres helt konkret er det ikke min jobb å mene noe bestemt om, men VG hadde en bra artikkel  for et par dager siden om noen av de mulighetene som ligger der.

Jeg begynte mitt innlegg med å si at jeg kommer i godt humør av å høre ledere i store offentlige virksomheter snakke engasjert om omstilling fordi det er så mange muligheter der når man forenkler og forbedrer, i stedet for å bare snakke om alt som er vanskelig, Derfor var dette et seminar til å komme i godt humør av.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar