mandag 22. februar 2016

Ja til utvinning av kvarts i Rana

I forrige uke godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet en reguleringsplan i Rana kommune som gjør det mulig å utvinne mineralet kvarts i Nasafjell. Prosjektet vil gi omkring 50 nye arbeidsplasser i kommunen, men råstoffproduksjonen vil også bidra til økt verdiskaping ved annen industri i regionen og dermed kunne sikre enda flere arbeidsplasser. Driftstiden ved dette dagbruddet er anslått til å bli omkring 30 år.

I følge en pressemelding fra Elkem, som er bedriften som har søkt om å få ta ut kvarts fra Nasafjell, står det:

"Nasafjell regnes for å være et av Nord-Europas største og viktigste gangkvartsfelter. Elkem vil bruke kvartsforekomsten på Nasafjell i Rana for produksjon av silisiumprodukter ved Elkem Salten i Sørfold og til produksjon av solar silisium ved Elkem Solar i Kristiansand."

Det har kommet innsigelser til reguleringsplanen som er begrunnet i konflikt med reindriftsinteresser. Det har ført til at KMD har gjort noen endringer i reguleringsbestemmelsene for å sikre sameksistens mellom reindriften og mineralnæringen. Og det er naturligvis ingen tvil om at disse arbeidsplassene ønskes varmt velkommen i regionen. I tillegg til at det er mange arbeidsplasser i selve kvartsbruddet, bidrar uvinning av kvarts som nevnt også til å sikre industrien i en større region.

Det er tilsynelatende bred enighet om at vi i Norge må skape arbeidsplasser og økonomiske verdier ut av de naturressursene vi har vært så heldige å bli utstyrt med fra naturens side. Dette er ressurser som skaper aktivitet og bosetting over hele landet dersom de utnyttes. Men dersom vi skal lykkes med å skape disse arbeidsplassene, ved blant annet å videreutvikle en livskraftig mineralnæring i Norge, kan vi ikke bare være for mineralutvinning generelt og i festtaler, men mot alle de konkrete prosjektene. Som i alle industri- eller utbyggingsprosjekter kan det være noen konflikt med andre hensyn som må håndteres og balanseres. Men resultatet av å si nei til alle prosjektene ville bli at store deler av landet blir umulig å ta i bruk til annet enn reiseliv og museumsdrift. Det er ikke spesielt bærekraftig.

Verden har et stort behov for metaller og mineraler i årene som kommer. Norge er godt posisjonert til å ta ansvar og skape arbeidsplasser her. Vi har strenge miljøkrav, vi har en industri som ligger langt fremme i å ta samfunnsansvar og vi har gode og demokratiske planprosesser der ulike hensyn blir veid mot hverandre og der vi søker løsninger som kan ivareta flere interesser samtidig.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar