søndag 21. februar 2016

Donald Trumps samlede fornærmelser

Trump insults - The complete list
Donald Trump slenger så mange beskyldninger, fornærmelser, eder og galle mot andre personer og steder, spesielt gjennom sin favorittkanal Twitter, at det kan være vanskelig å holde følge med alt sammen. Derfor har New York Times tatt på seg å lage en komplett og klikkbar liste over alle fornærmelsene Donald Trump har kommet med på twitter.

Den heter nå "The 199 People, Places and Things Donald Trump has Insulted on Twitter: A Complete List". Så langt er det 199 personer, medievirksomheter, land og steder som har blitt utsatt for Trumps angrep, men det antallet vil helt sikkert øke videre. Trump har tross alt bare vært kandidat i syv måneder. Det er lenge igjen. Og så er det jo heller ikke slik at det bare er 199 meldinger.Mange av de Donald Trump ikke liker blir utsatt for det man kan kalle seriefornærmelser, det vil si ukentlige og noen ganger daglige kanonader på twitter med påstander om at de er veldig lite vellykkede personer..

For Trump handler det selvsagt om å på sin noe spesielle måte markere avstand mot demokratene.Som mot president Barack Obama: "This from perhaps the worst president in U.S. history!", "The incompetence of our current administration is beyond comprehensionog Hillary Clinton: "She is strong on corruption - corruption is what she's best at!", men mange er nok mer overrasket over at han er akkurat like destruktiv mot sine egne partifeller som Jeb Bush: "Jeb Bush just got contact lenses and got rid of the glasses. He wants to look cool, but it's far too late.", Ted Cruz: "This shows what a complete & total liar Ted Cruz isog Marco Rubio: "Marco Rubio is a total lightweight who I wouldn’t hire to run one of my smaller companies - a highly overrated politician!"

Og like spesielt er det at han også kaster seg over gamle politiske veteraner som John McCain: "Graduated last in his class at Annapolis--dummy!og Karl Rove: "People that have read it tell me that @KarlRove book is terrible (and boring). Save your money!", angriper medier som New York Times og Washington Post, men også Murdoch-eide medier som Fox News "FoxNews is so biased it is disgusting. They do not want Trump to win. All negative!og Wall Street Journal. "The @WSJ Editorial Board is so wrong, so often. They got info from an incorrect story in another pub." og individuelle journalister som Megyn Kelly: "Too bad dopey @megynkelly lies! og Graydon Carter: "Rumor has it that the grubby head of failing @VanityFair Magazine, "Sloppy" Graydon Carter, is going to be fired or replaced very soon?"

Alt dette er sendt ut i offentligheten av Donald Trump selv og det virker ikke som om han er det minste flau over noen av meldingene han har sendt. Jeg tror likevel at New York Times gjør en viktig jobb med å sette sammen og oppdatere denne oversikten. Jeg tror nemlig ikke USAs befolkning ønsker en president som holder det samme nivået i debattene som vi ellers bare finner i anonyme kommentarfelt i nettavisene. Når det blir synliggjort at Donald Trump også går løs på statsledere i allierte land som Angela Merkel: "the person who is ruining Germany" viser det en oppførsel som jeg tviler på at det store flertallet er komfortable med når USA skal velge sin øverste sjef.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar