torsdag 22. oktober 2015

Verdensledende norsk teknologi

- I dag har vi vært vitne til en verdenssensasjon her på Stjørdal, sa Statoils Morten Loktu da han ledet arrangementet som markerte åpningen av det nye havbunnsanlegget på Åsgardfeltet, og antydet at dersom dette hadde foregått i USA ville en slik industribragd fått mye større oppmerksomhet, kanskje også fra Hollywood.

Jeg er ikke sikker på at medieoppmerksomheten ville vært så mye større andre steder, men jeg er helt sikker på at dette fortjener all den oppmerksomheten det kan få. Det er et enormt teknologisprang partnerne og leverandørene på Åsgardfeltet har gjennomført, i et samspill med offentlig finansiert forskning. 300 meter under havoverflaten er det senket ned et fabrikkanlegg som er like stort som en fotballbane, 70 ganger 40 meter og 20 meter høy, og som i stedet for å ha et kompresjonsanlegg på en plattform eller på land, gjør jobben nede på havbunnen. Jeg skal ikke late som jeg er noen tekniske ekspert på hva denne "fabrikken" faktisk gjør, men det tekniske kan man lese mer om her i Teknisk Ukeblad. Det aller viktigste her er effekten. Anlegget vil øke gassproduksjonen tilsvarende 306 millioner fat olje i løpet feltets levetid.

Prisen for denne store undervannsfabrikken er 19 milliarder kroner, en vanvittig høy pris naturligvis, men ganger vi 300 millioner fat produksjon med dagens oljepris på omkring 50 dollar tilsvarer det vel omkring 15 milliarder dollar. Med dagens dollarkurs på litt over 8 kroner skulle det bli 120 milliarder kroner. Kommer vi igjen opp på fjorårets oljepris på 100 dollar fatet fatet vil det bli dobbelt så mye. Selv om vi må trekke fra en del driftskostnader og selv om dette handler om naturgass og ikke olje, høres det ut som lønnsomheten er i orden.

Nå må det også legges til at Åsgard havbunnskompresjon ikke har vært helt uten oppmerksomhet tidligere, i hvert fall i de miljøene som er mest opptatt at teknologi- og industriutvikling. I 2012 vant dette prosjektet prisen for Årets ingeniørbragd i Teknisk Ukeblad, der jeg selv var med i juryen og det fikk ONS innovasjonspris samme år. Men jeg tenker ofte at vi i vår begeistring for hva de får til i Silicon Valley, Boston, Stockholm og andre regioner med høy innovasjonsaktivitet kan komme i skade for å glemme det fantastiske vi får til av innovasjon i vår egen offshore olje- og gassindustri. At stadig mer nå foregår under vann bør ikke hindre oss i å se de teknologisprangene som blir gjort av industri og forskere her i landet.

Den offisielle åpningen i forrige uke var det Olje- og energiminister Tord Lien som stod for. Han er en mann som forstår seg på samspillet mellom forskningsmiljøenes langsiktighet og oljeindustriens innovasjonsbehov, og sa i sin tale på åpningen at:

"Dette store teknologispranget er et godt eksempel på hvordan oljeselskap og leverandørindustri sammen kan komme frem til nye innovative løsninger. Myndighetene har også bidratt både gjennom støtte til grunnforskning og DEMO 2000 sin støtte til uttesting av havbunnskompresjon tidlig på 2000-tallet. Åsgard havbunnskompresjon er et godt eksempel på et offensivt tiltak som bidrar til økt utvinning fra felt i produksjon. Operatøren og partnere bak dette prosjektet fortjener ros både for sin teknologiske dristighet og den utholdenhet som er utvist over mange år."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar