lørdag 10. oktober 2015

Hvem er venner med hvem i Midtøsten?

Klikk her for interaktiv oversikt
Hvem er det som er venner og hvem er fiender i Midtøsten? Jeg blir i hvert fall usikker noen ganger. Er det for eksempel Hamas eller Hezbollah som er venner med Assad-regjeringen i Syria? Hvordan er forholdet mellom Israel og Tyrkia for tiden? Og hva med palestinernes forhold til Egypt?

For å hjelpe til med å å holde oversikt har magasinet Slate laget en interaktiv matrise der de har delt alle bilaterale relasjoner inn i "friends", "enemies" og "It's complicated", en tilstand det er ganske mange eksempler på i et Midt Østen der ting ganske ofte er komplisert. Klikker man på symbolene i matrisen får man opp en kort forklaring på forholdet.

Et par små forbehold: For det første er denne oversikten fra sommeren 2014, det vil si litt over et år siden. Jeg tror ikke ting er vesentlig annerledes i dag, men som vi vet er det en del av verden der det stadig vekk skjer ting, blant annet har Russland gått inn militært i Syria ganske nylig, og det kan også bidra ting endrer seg.

For det andre er det enda flere aktører enn de som er nevnt i denne oversikten og som også har innflytelse i regionen. Russland som nylig har meldt seg på som sentral aktør mangler. Mangler gjør også gulfstatene de forente arabiske emiratene, Qatar og Bahrain, som bidrar med både våpen og penger til ulike andre aktører og Libanon og Jordan som er sentralt plasserte land som har konflikter på alle kanter. Mangler gjør også noen flere ikke-statlige aktører som kurderne og de syriske opprørerne. Men også uten disse er det som man ser ganske komplisert.