torsdag 29. oktober 2015

Open Government Partnership Summit i Mexico


Det er andre departementer enn KMD som vanligvis gjør jobben med å representere Norge ute, enten det er internasjonale forhandlinger, samarbeid om å løse felles utfordringer eller hjelp til å fremme norsk næringslivs interesser i utlandet. Men i en globalisert verden der vi blir stadig mer avhengige av hverandre er grensen mellom innenrikspolitikk og utenrikspolitikk mindre tydelig enn før. Blant annet fordi arbeidet med å forebygge korrupsjon, hvitvasking og organisert kriminalitet og arbeidet for mer åpenhet og gjennomsiktighet i offentlig forvaltning krever at verdens land samarbeider bedre.

I 2011 ble det tatt initiativ til et samarbeid som heter Open Government Partnership der etter hvert over 60 land er med og der ikke bare regjeringer, men også organisasjoner som representerer sivilsamfunnet deltar aktivt. Annenhvert år er det toppmøte der flere hundre deltagere er tilstede på et hundretalls plenumssamlinger, seminarer og workshops om en rekke ulike temaer som har med "open government" å gjøre. Alt fra deling av data fra offentlige virksomheter og bedre innsyn i beslutningsprosesser til bedre rettssikkerhet og mer åpenhet om finansiell informasjon. Vertskapet for årets Open Government Partnership Summit er Mexico,

Norge har valgt å være aktivt med i Open Government Partnership siden starten og satt også i styret i flere år, både fordi vi tror vi har gjort en del positive erfaringer i Norge vi kan dele med andre, men først og fremst fordi vi mener vi  også kan oppnå mer åpenhet, mer deling av data og økt deltagelse i de demokratiske prosessene våre. Og vi mener at dette henger nøye sammen med arbeidet vi gjør ellers for å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor. Et godt eksempel på dette er at UK torsdag er vertskap for et seminar om mer åpenhet om eierskap i selskaper, der jeg er invitert til å si noe om det pågående arbeidet i Norge med et nytt offentlig aksjonærregister.

Den britiske ministeren Francis Maude som har vært en pådriver for dette arbeidet i mange år pleier å si at "in every government there are reformers and there are resisters, and the OGP is there to support and strengthen the reformers". Det er en god måte å beskrive det overordnede målet. De personene som jobber med reformer i offentlig sektor trenger å utveksle erfaringer og hente gode ideer fra andre som har gjort innovative ting. Og så er det dessverre ingen tvil om at det er mange land der åpenheten har opplevd tilbakeslag de siste årene, blant annet ved at kritiske uavhengige organisasjoner har fått vanskeligere arbeidsbetingelser. Dette var et tema som også preget innlegget USAs FN-ambassadør Samantha Power holdt ved innledningen av plenumsdelen av konferansen onsdag.

Senere på dagen var det en imponerende rekke talere, med blant annet Mexicos president Ernesto Pena Nieto og Sør Afrikas visepresident Cyril Ramaphosa som de mest fremtredende, Noe av det spesielle med OPG er imidlertid at de også har styremedlemmer som representerer sivilsamfunnets organisasjoner og som sitter på podiet sammen med disse statslederne og holder kritiske taler som tar opp de utfordringene også disse landene har med åpenhet, uavhengighet og gjennomsiktighet i den statlige forvaltningen.

Så er det også slik på konferanser som dette at det må tas gruppebilde av delegasjonslederne fra landene som er med. På bildet øverst er jeg litt til høyre på bakerste rad, mellom delegasjonslederne fra Filippinene og Ukraina.