tirsdag 17. februar 2015

Sikker digital post - valget er tatt

Samme innlegg på regjeringen.no
Noen ganger leser jeg påstander om at statens strategi for å digitalisere offentlig forvaltning og for digital kommunikasjon med innbyggere er fragmentert og tilfeldig. Det kan være litt ulike grunner til at påstandene kommer, noen har en egeninteresse de vil fremme som er tjent med at det virker som det er mye rot, Andre ønsker oppriktig å bidra til å dytte på for å få enda mer samordning og økt bruk av felles løsninger. Og noen mangler rett og slett oppdatert informasjon om hva som gjelder.

For å tydeliggjøre overfor alle disse gruppene hva som egentlig gjelder for sikker digital post fra det offentlige, har derfor kommunal- og moderniserings-minister Jan Tore Sanner, næringsminister Monica Mæland og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen skrevet et felles innlegg. Det stod på trykk i Finansavisen for noen dager siden, som et tilsvar på et innlegg fra IKT-Norge som nettopp uttrykte et ønske om en slik tydeliggjøring, men det har naturligvis relevans for mange flere, ikke minst i stat og kommune. Fordi jeg antar ikke alle leser Finansavisen hver dag gjentar jeg det utmerkede felles budskapet fra de tre forfatterne her på bloggen (det ligger også på regjeringen.no):

"Digital postkasse er smart. Innbyggerne får samlet post fra det offentlige gratis på ett sted. De får tilgang til posten sin der de er, når de vil. Postkassa er låst og er ikke åpen for andre mens man er bortreist på ferie. 

Heidi Austlid i IKT Norge etterlyser i sitt innlegg i Finansavisen 9. februar at noen tar et valg om hvilken løsning vi skal ha for digital post fra det offentlige. Det valget er tatt. Både innbyggerne og næringsdrivende skal kunne få all post fra stat og kommune i én digital postkasse. Digital post til innbyggere skal sendes til den postkassen den enkelte innbygger selv har valgt (Digipost eller eBoks). Dette er obligatorisk for alle statlige virksomheter. Både KS og regjeringen anbefaler at kommunene gjør det samme. Digital post fra staten og kommunesektoren til næringsdrivende skal sendes til virksomhetenes postkasse i Altinn som før.

Løsningen for digital post til innbyggerne ble klar i november, og de første statlige etatene har tatt den i bruk. Innen første kvartal 2016 skal alle statlige etater som i dag sender post på papir til innbyggerne bruke samme løsning. Regjeringen har satt som frist at alle statlige etater innen sommeren 2015 skal lage en plan for dette. Kravet gjelder også statlige etater som i dag bruker Altinn. Det er inntil videre gjort unntak fra dette kravet for utsendelse av skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør til innbyggere. Dette skal inntil videre fortsatt skje via Altinn. Om noen av disse utsendingene skal overføres fra Altinn til den postkassen den enkelte innbygger har valgt, blir vurdert.

115 kommuner har tatt i bruk KS SvarUT. SvarUT videreformidler tradisjonell post og digital post fra kommunen til innbyggere og næringsdrivende. Fra sommeren 2015 vil SvarUT sende digital post til innbyggere til den postkassen den enkelte innbygger selv har valgt. Næringsdrivende vil motta kommunal post i Altinn. Da vil både innbyggere og næringsliv få post fra stat og kommune i én postkasse.

Ikke alle er komfortabel med å bruke tjenester på nett. Innbyggere som ønsker det kan reservere seg dersom de fortsatt ønsker å motta post på papir. Næringsdrivende har ikke den samme reservasjonsretten.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister, 
Monica Mæland, næringsminister, 
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS"

Neste gang noen hevder at staten mangler en klar strategi for digital kommunikasjon med innbyggerne, eller hevder at det spriker i alle retninger med mange ulike løsninger, kan det være lurt å vise til dette felles innlegget. I løpet av månedene som kommer vil stadig flere statlige og kommunale virksomheter ta i bruk denne nye løsningen og tilby innbyggerne muligheten til å motta digital og sikker post.