torsdag 12. februar 2015

Fiskeriministeren fanger tidstyver

Jakten på tidstyver foregår for fullt i alle deler av offentlig sektor og en av de ivrige er fiskeriministeren. I dag ble tjenesten "FiskInfo" lansert, et digital løsning som fjerner tidstyver ved at informasjon fra det offentlige mates rett inn i de digitale verktøyene fiskerne bruker til daglig. Nettstedet BarentsInfo skriver dette om verdien av tiltaket (og de beskriver det nok bedre enn jeg er i stand til å gjøre):

"Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon, før en går i gang med fisket og under fisket, er både krevende og uoversiktlige. Fartøyene må hente inn og rapportere informasjon fra og til flere forskjellige dataleverandører og mottakere. Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon og rapportering av sentral informasjon. Det vil bidra til et mer effektivt fiske. Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren. I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren."

Mer utfyllende informasjon om hvilken informasjon som er lagt inn i denne tjenesten og hvem som har deltatt i samarbeidet for å få det til, kan man lese mer om her. Det er som man ser et prosjekt som har hatt nytteverdi for næringen som begrunnelse. Med utgangspunkt i behovet som er beskrevet av brukerne i fiskerinæringen har SINTEF, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond og flere offentlige virksomheter, blant annet Oljedirektoratet, Kystvakten og Meteorologisk Institutt, bidratt til at det har lykkes å få det til.