tirsdag 24. februar 2015

Enklere å leie ut bolig

Lenke til TV2s nettsak og videoklipp
Regjeringen fortsetter å forenkle lov- og regelverk på områder der dagens krav er unødvendig dyre eller kompliserte for innbyggerne. Onsdag ble det lagt frem nye forslag som vil gjøre det enkere å ta i bruk en større del av eldre boliger og billigere for eiere å tilpasse eksisterende boliger slik at deler av dem kan leies ut. Her er selve høringsforslaget med høringsfrist 26. mai. Jan Tore Sanner og Siv Jensen skriver dette om forenklingene i sin felles pressemelding;

"Regjeringen legger nå frem forslag til flere forenklinger i byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10). Endringen vil gjøre det betydelig enklere og billigere å ta i bruk en større del av eldre boliger til nye formål, for eksempel gjøre om et loft til et soverom, eller en kjeller til en tv-stue. - De tekniske kravene ved endring av for eksempel loft til soverom, har vært de samme som for nye boliger. Det er ikke bare dyrt og vanskelig å oppfylle dagens tekniske krav i eldre boliger, det er noen ganger umulig, sier Sanner. Med dette forslaget kan boligeiere ta i bruk kjeller og loft til soverom og stue, og også tilrettelegge for å leie ut deler av boligen sin, uten at samtlige av dagens byggetekniske krav må oppfylles."

Et eget faktaark beskriver i litt større detalj hva de foreslåtte endringene går ut på. Hovedpoenget er å ikke lenger ha like strenge krav til tilpasning av eksisterende boliger som vi har til helt nye boliger, fordi en slik endring i eksisterende boliger blir alt for dyrt og noen ganger fysisk umulig. Endringene vil føre til at flere kan utnytte en større del av boligen sin eller leie dem ut, noe som også vil øke tilgangen på utleiehybler. Dette skal ikke gå på bekosting av dagens strenge krav til sikkerhet og rømningsveier, men de blir ikke like strenge krav som før til høyde under taket, god utsikt, egen sportsbod og en planløsning som er lett å møblere. Slike ting kan godt utleier og leietaker finne gode svar på.

TV2 hadde også en nyhetssak om dette tirsdag kveld. Nettsak med innslaget fra TV2-nyhetene er her.