fredag 13. februar 2015

12 måter verden kan gå under

Financial Times om verdens undergang
I science fiction-litteraturen er det slett ikke uvanlig at livet på jorden er truet av en eller annen stor katastrofe, og i noen tilfeller må menneskeheten flytte et annet sted. Men i den virkelige verden har ingen myndigheter eller forskningsmiljøer foreløpig brydd seg om å lage en samlet risikovurdering av de ulike eksistensielle truslene vi står overfor. Før nå. Financial Times skriver i dag at:

"Since the dawn of civilisation people have speculated about apocalyptic bangs and whimpers that could wipe us out. Now a team from Oxford university’s Future of Humanity Institute and the Global Challenges Foundation has come up with the first serious scientific assessment of the gravest risks we face."

Rapporten lister opp 12 ulike globale risiki som kan utslette livet på jorden og prøver å beregne sannsynligheten for at de inntreffer i overskuelig fremtid. Dette er naturligvis svært vanskelig å beregne, blant annet fordi de også kan opptre i kombinasjon, for eksempel ved at en naturkatastrofe fører til krig og konflikt og et sammenbrudd av lov og orden.

Fem av truslene er det rapporten beskriver som "current", det vil si forhold som allerede er utfordringer i en viss grad, men som under bestemte omstendigheter kan eskalere slik at de forårsaker en global katastrofe. Disse årsakene inkluderer ekstreme klimaforandringer, kjernefysisk krig, økologisk katastrofe, global pandemi og et globalt økonomisk sammenbrudd. To av truslene er ytre sjokk: En gigantisk asteroide eller en supervulkan, tusenvis av ganger større enn et vanlig vulkanutbrudd. Og en av truslene er det som omtales som "future bad global governance", som for eksempel kan handle om manglende politisk evne til å gripe tak i store problemer.

Tre av de omtalte utfordringene er spesielt interessante fordi de handler om teknologier som både kan være viktige verktøy for forbedringer av helse, livskvalitet og verdiskaping, men også, dersom de blir misbrukt eller kommer ut av kontroll, kan gjøre stor skade. Disse tre teknologiene er syntetisk biologi, nanoteknologi og kunstig intelligens.

Den 200 sider lange rapporten "Global Challenges - 12 risks that threaten global civilization" forsøker å plassere globale eksistensielle trusler inn i en modell for risikoanalyse som både prøver å beregne sannsynligheter og ulike tiltak som kan redusere risikoen for at hendelsene inntreffer. Om dette gir et verktøy som er anvendelig for ta tak i utfordringene kan det sikkert være ulike oppfatninger om, men det er i hvert fall et innovativt forsøk.