mandag 16. februar 2015

Nye miljøvennlige energikrav i bygg

I dag er forslag til nye og mer miljøvennlige energikrav i bygg sendt ut på høring. Forslaget er en oppfølging av klimaforliket i Stortinget og innebærer mer energieffektive nybygg, men det innebærer også en forenkling av regelverket og økt frihet til å bruke elektrisitet til oppvarming.

NRK Hordalands nettsider har de skrivet om denne saken og lagt ut et videoklipp der Jan Tore Sanner diskuterer forslagene med byggebransjen. Og på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider kan man lese følgende om hva de nye kravene betyr:

"Forslaget går ut på at nye boliger blir 26 prosent mer energieffektive og nye kontorbygg blir 38 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav. Nye krav kan spare like mye energi som 50.000 til 60.000 husholdninger. Det tilsvarer energiforbruket til om lag alle hus i Stavanger. Forslaget til nye energikrav om sendes på høring er forenklet slik at det blir økt frihet til å velge elektrisitet, det vil si panelovner og el-kjeler, til oppvarming i nye bygg. I tillegg kan flere fritidsboliger (hytter) få unntak fra energikrav. Grensen for slike bygg foreslås hevet fra 50 kvadratmeter til 70 kvadratmeter."

Selve høringsnotatet med ulike notater og vedlegg finner man på nettsidene til Direktoratet for Byggkvalitet. Et litt kortere oppsummerende notat finner man her, Der kan man lese at de nye kravene antas å gi en økt investeringskostnad på omkring 500 kroner pr kvadratmeter bolig i småhus. Gevinsten er at energiforbruket og strømregningen blir lavere enn i dag. Skal man gå i pluss må nok elektrisitetsprisen bli litt høyere enn i dag, men uansett er det ikke snakk om veldig store beløp når man regner inn reduserte energikostnader.

Dagbladet har en merkelig sak i papiravisen sin i dag der de lar Petter Batta påstå at regjeringens høringsforslag vil føre til et "prissjokk" fordi oppussing av et hus kan bli 25 prosent dyrere enn i dag. Dette er bare tull. For det første gjelder ikke de nye energikravene vanlige oppussingprosjekter, men nybygg og større rehabiliteringer. For det andre er det en temmelig absurd tanke at 500 kroner pr kvadratmeter i investeringer (før du sparer penger på strømredningen) skal utgjøre en fjerdedel av kostnaden på en bolig. Da koster i så fall en ny eller totalrenovert bolig på 70 kvadratmeter under 200 000 kroner, noe som selvfølgelig er ren fantasi. Dagbladet må gjerne stille spørsmålstegn ved om klimaforliket bør følges opp, men da bør de ikke jukse med tallene eller kalle miljøtiltak med moderate kostnader for "prissjokk".