søndag 8. februar 2015

Første søknad om kommunesammenslåing

Fredag var det et veldig hyggelig møte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet da Sandefjord, Stokke og Andebu kommune leverte sin søknad om å bli slått sammen. Samtidig leverte Vestfold fylkesmann Erling Lae sin anbefaling om at søknaden bør bli godkjent av departementet.

Dette er den aller første søknaden om kommunesammenslåing som er levert inn etter at reformprosessen ble igangsatt etter regjeringsskiftet. Da må det selvfølgelig feires med stor kake og mineralvann med bobler. Statsministeren var også med på feiringen sammen med de tre kommunenes ordførere, varaordførere og opposisjonsleder, samt fylkesmann Erling Lae og kommunalminister Jan Tore Sanner. Jeg tror alle som var til stede kjente øyeblikkets historiske sus.

Men aller mest historisk sus var det nok i kommunestyresalen i Sandefjord på torsdag kveld da de tre kommunestyrene behandlet kommunesammenslåingen både hver for seg og samlet. Det er innbyggerne i Sandefjord, Stokke og Andebu som vil oppleve de positive effektene av dette. Kommunal Rapport var tilstede og har skrevet en flott reportasje fra det historiske møtet; De skriver blant annet følgende om det historiske møtet:

"Fylkesmann Erling Lae sørget for at behandlingen ble gjort i tråd med inndelingsloven. På det felles kommunestyremøtet skulle det ikke fattes noe vedtak, men forhandlingsutvalget redegjorde for at kravene i lovens § 25 var innfridd (se faktaboks). Deretter ble tre separate kommunestyremøter gjort unna på en drøy halvtime. Alle de folkevalgte ble sittende i salen mens de respektive ordførerne ledet hvert sitt møte fra podiet. Her ble redegjørelsen i fellesmøtet formelt vedtatt, og kommunene oppnevnte sine medlemmer i fellesnemnda. Den skal være politisk styringsgruppe for sammenslåingsprosessen."

Sandefjord Blad skrev også om det historiske ved møtet:

"For de frammøtte var torsdagens spesielle, triple kommunestyremøte en historisk dag. Det var alle enige om. Folk hadde pyntet seg som om de skulle i bryllup. – Ærede forsamling, innledet Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) kveldens møtemaraton med. Han var tydelig preget av stundens alvor og høytidelighet, der han lyttet til alle som talte fra talerstolen. Og bryllup var det jo på mange måter. – Vi har allerede hatt flere felles tjenester i mange år. Så når vi har så mange barn sammen, er det på tide at vi gifter oss også, sa sandefjording Morten Istre (Ap)."

Prosessen i de tre kommunene som nå ønsker å slå seg sammen har vært gjennomført på en imponerende måte, der ønsker og motforestillinger har kommet frem og blitt diskutert, men der de samtidig ha vært opptatt av å ikke bruke mer tid enn nødvendig på ting de har vært enige om. Denne måten å jobbe på har ført til en etter hvert forbausende bred enighet om beslutningen om sammenslåing, der to ordførere fra Høyre og en fra Senterpartiet har stått i spissen. Senterpartiets ordfører Bjarne Sommerstad i Andebu beskriver prosessen slik i referatet i Kommunal Rapport:

Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp) hos lillebror Andebu mente han hadde vært den mest skeptiske ved inngangen til forhandlingene. – Dette startet som et tvangsekteskap, utviklet seg til et fornuftsekteskap og nå er jeg jammen forelska. Jeg har fått tru på den nye kommunen. Vi skal bli en sterk, dynamisk og ledende kommune i Vestfold, sa Sommerstad. Flere med han mente det vil gi nye Sandefjord et forsprang når de blir først i kommunereformen til å gjennomføre en sammenslåing. 1. januar 2017 skal den nye kommunen være på plass, mens de som følger det raskeste løpet i reformen skal etableres fra 2018.

En tur innom nettstedet nykommune.no sine nøkkeltall for den nye kommunen viser blant annet at det i dag er i overkant av 62 000 innbyggere i de tre kommunene som skal bli en. Og at prognosen for 2040 er 77 500 innbyggere den nye kommunen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar