tirsdag 3. februar 2015

Digitaliseringskonferanse hos IKT Agder

Jeg er mye på reise om dagen og ligger litt på etterskudd med reisebloggingen. Jeg har blant annet vært på en spennende storbykonferanse i Bergen i regi av Bergen Høyre. Bergen er sted der man ikke trenger å bruke mye tid på å begrunne hvorfor bypolitikk er viktig, man kan gå rett på de konkrete sakene. Og så har jeg vært på et veldig interessant besøk i Brønnøysund og hatt møter med Brønnøysundsregistrene og AltInn, og lært mye om hvordan de kan og vil bidra til ytterligere digitalisering av Norge.

Alle stedene jeg har vært har naturligvis også kommunereform vært tema. Både utredningene og diskusjonene har nå kommet i gang over hele landet (372 kommuner er i følge Kommunal Rapport i gang med reformen)

Men jeg må også nevne dagens reisemål som var en stor konferanse i Grimstad om digitalisering av offentlig sektor i regi av IKT Agder. En flott konferanse der det særlig var forenkling og forbedring av kommunale tjenester som var tema og der det deltok både ordførere, rådmenn, en stortingsrepresentant og ikt-ansvarlige fra kommuner og fylker på Sørlandet.

Jeg var en av innlederne på konferansen og jeg var også med i en paneldebatt med blant annet ordfører Hans Antonsen i Grimstad og Harald Danielsen i Arendal, som har mye erfaring og hadde mange bra refleksjoner om digitalisering. Vi var blant annet innom hvordan it-prosjekter egentlig er omstilllings- og organisasjonsutviklingsprojekter og derfor krever at toppledere både har kompetanse og engasjement dersom de skal lykkes. Vi diskuterte også den vanskelige gevinstrealiseringen, som er særlig vanskelig når gevinsten man er på jakt etter ikke kommer av selv selv når man innfører ny teknologi, men handler om om å redusere kostnader og frigjøre ressurser som kan brukes andre steder der de trengs bedre..

Hvordan vi får hentet ut gevinstene var også temaet i en innledning Else Skjellum holdt rett etter paneldebatten med tittelen "Digitalisering er ikke et ikt-prosjekt". Det var et pedagogisk og godt foredrag om forutsetningene som må være på plass for å i det hele tatt kunne gå løs på digitaliseringsprosjekter, hva man bør være opptatt av å få til, hva slags veivalg man må være forberedt på å gjøre underveis og hvilke interessenter man har med å gjøre. Jeg tror både politikere og ledere som var til stede hadde glede av den gjennomgangen,