søndag 25. mai 2014

Planene for det nye regjeringskvartalet

Kommunal- og moderniserings-departementet har det politiske hovedansvaret for arbeidet med et nytt regjeringskvartal, et arbeid som krever et godt samspill med mange ulike interessenter. For å komme videre i prosessen med utforming og igangsetting har Regjeringen nå tatt en del viktige beslutninger. Disse ble presentert av Statsminister Erna Solberg og Jan Tore Sanner på en pressekonferanse på søndag.

Jeg mener at det er gjort noen gode og svært viktige avklaringer og at det også er lagt et bra løp for den videre prosessen. Selv om det helt sikkert vil bli mer diskusjon om noen av valgene tror jeg det er mulig å samle bred oppslutning om hovedlinjene i dette, der både ansatte, kommune, handelsstand og andre blir trukket inn.

Dette faktaarket oppsummerer de beslutningene som nå er tatt.og som ble presentert på pressekonferansen. Kort fortalt er det slik at regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata slik det er beskrevet i det såkalte ”Konsept øst ”. Det betyr en konsentrert utbygging i det nåværende regjeringskvartalet øst for Akersgata der alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet vil flytte inn. Akersgata skal etter hvert åpnes for trafikk igjen og Ring 1 skal bestå.

Mest oppmerksomhet har det vært om Høyblokka skal rives eller ikke. Regjeringen har besluttet at Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata skal bevares. Regjeringen åpner for tilbygg/utvidelser av Høyblokka og høyere bygg bak Høyblokka. Det som heter Y-blokka, S-blokka og R4 skal rives. De to store integrerte kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere. Det nye regjeringkvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy energieffektivitet.

Det aller viktigste i et regjeringskvartal er menneskene som jobber der, arbeidet de utfører og den kompetansen de har. Min egen erfaring med et par kontorflyttinger er at gjennomtenkte planløsninger har veldig mye å si for om man får til smarte arbeidsprosesser som er tilpasset de oppgavene som skal løses. Å planlegge for en arealbruk som gir medarbeidere større muligheter til å veksle mellom konsentrasjonsarbeid, prosjektarbeid, samtaler og små møter - og bruke kommunikasjonsteknologi til å samspille bedre internt og med omgivelsene - er en viktig utfordring.

Får å få til en mest mulig åpen prosess, der kunnskapsgrunnlaget er tilgjengelig for alle, er det laget en egen nettside om regjeringskvartalet på regjeringen.no som oppdateres fortløpende med nyheter og informasjon..