lørdag 17. mai 2014

Google og Grunnloven

Jeg oppdaget at også Google i dag markerer at den norske Grunnloven feirer 200 år. De har satt inn en spesiallaget tegning med motiv fra Eidsvoll over søkefeltet på google.com. De har også laget en spesialdesignet Google-logo med norsk flagg oppe i hjørnet i anledning dagen.

Skriver man Grunnloven inn i søkefeltet til Google kommer det opp en lang liste med lenker der den øverste leder til Lovdatas nettsider. Der ligger selve Grunnloven slik den nå er blitt etter Stortingets endringer de siste to ukene, og senest 13. mai i år.

Jeg ser at noen kommentatorer hevder det er uverdig med usikkerhet og strid om en revidert Grunnlov og at endringer burde vært vedtatt enstemmig i jubileumsåret. Det er et pussig synspunkt som vitner om litt manglende innsikt i både politikk og historie. Da grunnloven ble vedtatt paragraf for paragraf på Eidsvoll i april og mai 1814 var det hard strid om ganske mye. Det er sannsynligvis en viktig grunn til at den ble så fremtidsrettet og god. Politikk blir gjerne best når standpunkter blir utfordret og må foredles i møte med motargumenter og alternative forslag. Der alle er enige har man ikke like gode betingelser for nyskaping. Noen ganger kan særlig innspurten i slike prosesser, der man skal avklare hva som har flertall, virke litt rotete sett fra utsiden, men slik er politikk.

Det er evnen vår til å å samle oss bak resultatet, selv om det har vært uenighet og debatt underveis, som er viktig. Det er jeg helt sikker på at vi vil klare også med den moderniserte grunnloven Stortinget nettopp har vedtatt og som er blitt veldig bra.