tirsdag 27. mai 2014

Jan Ketil Arnulf: Hva er ledelse?

Et lite lesetips om ledelse. Det finnes bøker om ledelse som er opptatt av trender eller lanserer nye teorier. Og det finnes bøker som er mer personlige. Jan Ketil Arnulfs bok med den veldig selvforklarende tittelen "Hva er ledelse?" er i grunnen en veldig lavmælt bok som ikke gir inntrykk av å ha funnet ut noe helt nytt. Det er derfor den er verdt å lese.

Jan Ketil Arnulf er psykolog og opptatt av hva som kjennetegner god ledelse og hvorfor det er så vanskelig å få til i praksis. I stedet for å lansere egne nye teorier eller skrive om egne lederbragder har han en forskningsbasert tilnærming der han beskriver hva som er gjort av forskning og hva denne forskningen forteller oss om ledelse.

Etter et kort innledningskapittel handler kapittel to om hvordan begrepet ledelse oppstod historisk og hva det beskriver. Det beskriver også forholdet mellom styring og ledelse. Kapittel tre handler om forklaringer og teorier som forklarer ledelse, både tanker om karismatiske ledere og nyere teorier om hva som kjennetegner god ledelse blir drøftet. Kapittel fire handler om farlige ledere, ledere som gjør stor skade på sine organisasjoner. Kapittel fem handler om hvordan kunnskap om ledelse kan bidra til å skape bedre ledelse, og om det er noen personer som egner seg bedre til å være ledere enn andre. Og siste kapittel handler om fremtiden, og om det er slik at de utfordringene som ligger foran oss vil kreve en annen type ledelse enn dagens ledelsesmodeller.

En veldig fin ting med boken er at hvert kapittel avsluttes med en liste med bøker som er anbefalt videre lesing. Jan Ketil Arnulf later aldri som om han har tenkt ut alle de kloke tankene som kan tenkes om ledelse, men oppgir hele veien kildene sine og oppmuntrer leserne til å lese mer om hvert tema i andre bøker som også har en forskningsbasert tilnærming.

"Hva er ledelse?" er lettlest uten av det går på bekostning av seriøsiteten og den forskningsbaserte kjernen. Det gjør den til et godt sted å starte hvis man er opptatt av å få mer kunnskap om hva forskningen sier om hvordan god ledelse ser ut.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar