fredag 9. mai 2014

Verdens dødeligste dyr

Hva er egentlig verdens farligste dyr, målt i antall mennesker som blir drept hvert år? Som grafikken til høyre viser er det noen som skiller seg veldig klart ut, men de dyrene vi gjerne tenker på som farlige er ikke i nærheten av å være på toppen. Det er Bill Gates som har skrevet om "The deadliest animals in the world" på bloggen sin.

Det er laget mange skrekkfilmer om hvordan hai dreper mennesker, men den er knapt med på denne listen, med beskjedne 10 dødsfall i året globalt. Det samme tallet har ulv, men ulven er vel mer kjent for å ta livet av husdyr enn av mennesker. Løver dreper 100 personer i året. Litt forbausende er det kanskje at elefanter tar livet av like mange. Flodhester tar livet av 500 og krokodiller tar livet av 1000 personer i året.

Et betydelig hakk høyere opp finner vi tsetse-fluer som sprer sovesyke og tar livet av 10 000 mennesker, hunder som sprer rabies og tar livet av 25 000 mennesker og slanger som tar livet av 50 000 mennesker. Det er ganske mange flere enn hai, løver og krokodiller klarer å drepe, men betydelig færre enn de to farligste dyrere på planeten vår.

Det nest farligste dyret er mennesker, som årlig tar livet av 475 000 andre mennesker. Og i særklasse farligst av alle er mygg, som sprer malaria og andre dødelige sykdommer. Totalt 725 000 mennesker dør hvert år på grunn av sykdommer som spres av mygg og malaria utgjør 600 000 av disse dødsfallene. Bill Gates skriver dette om hva det er som gjør at myggen er så farlig:

"What makes mosquitoes so dangerous? Despite their innocuous-sounding name—Spanish for “little fly”—they carry devastating diseases. The worst is malaria, which kills more than 600,000 people every year; another 200 million cases incapacitate people for days at a time. It threatens half of the world’s population and causes billions of dollars in lost productivity annually. Other mosquito-borne diseases include dengue fever, yellow fever, and encephalitis. There are more than 2,500 species of mosquito, and mosquitoes are found in every region of the world except Antarctica. During the peak breeding seasons, they outnumber every other animal on Earth, except termites and ants."

Og for å bidra til at vi ikke bare bruker tid på de minst viktige tingene, men bryr oss mer om de største utfordringene, har Bill Gates arrangert Mosquito Week på bloggen sin.denne uken.