tirsdag 3. desember 2013

Vi har et realfagsproblem

Det var nok mange som var ganske spent på hvordan resultatene i dagens PISA-undersøkelse ville bli. Det er tross at bare hvert 3. år disse internasjonale undersøkelsene som sammenligner 15-åringers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing legges frem. Og de siste årene har det i hvert fall vært mye snakk om hvor mye det har vært satset i norsk skole. Etter litt fremgang i 2009 var det derfor et visst håp om ytterligere fremgang i 2012.

Slik ble det ikke, noe grafen til venstre viser med all tydelighet. Særlig bekymringsfull er tilbakegangen i matematikk. Jeg synes kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det godt når han sier at vi har et realfagsproblem i Norge og konstaterer at:

– Vi må ha høyere ambisjoner enn å være i midtsjiktet blant OECD-landene. Vi ligger litt over gjennomsnittet i lesing og litt under snittet i matematikk og naturfag. Dette er resultater vi ikke kan være fornøyd med. (...) Kunnskapsløftet, som ble vedtatt i 2004, startet en snuoperasjon i norsk skole, men gjennomføringen har ikke vært god nok. Derfor vil vi prioritere det viktigste først, og det er mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Om det viktigste tiltaket sier han:

"– Læreren er løsningen, men frem til nå har de ikke fått tilstrekkelig tilbud om og mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Jeg er overbevist om at lærerne ønsker seg mer faglig påfyll. Gode lærer skal få mulighet til å bli enda bedre med vårt lærerløft."

OECDs faktaark om de norske resultatene kan man lese her. Her slår det blant annet fast at bare Luxemburg og Sveits bruker mer penger pr elev enn Norge. Sett i lys av denne ressursbruken burde norske resultater være nær toppen, og ikke nær gjennomsnittet i OECD, slik det er nå. En mer grundig gjennomgang av de norske resultatene i matematikk, naturfag og lesing kan man lese her i rapporten "Fortsatt en vei å gå". 

Dagens mest underlige kommentarer til PISA-tallene kom fra Trond Giske og Kristin Halvorsen. Som helt sentrale rødgrønne regjeringspolitikere de siste åtte årene er det vanskelig å hevde at de ikke har et politisk ansvar for utviklingen i norsk skole de siste årene. Men i stedet for å erkjenne at resultatene er alt for dårlige er både Trond Giske og Kristin Halvorsen mer opptatt av å fortelle at prestasjonene i Sverige har gått i feil retning. "Sverige er et skrekkeksempel" sier Trond Giske til Dagbladet i dag. Det er godt Torbjørn Røe Isaksen er mest opptatt av å gjøre noe som løfter resultatene her i Norge.