torsdag 19. desember 2013

Gevinstrealisering

En av denne ukens mange oppdrag og møter handlet om å innlede på et interessant seminar i regi av DIFI om gevinstrealisering i ikt-prosjekter. De som gikk glipp av det kan se seminarprogrammet her og seminaret på nett-TV her. Seminaret markerte at det har gått et år siden prosjektveiviseren.no, et verktøy for god prosjektgjennomføring, ble utgitt av DIFI og flere virksomheter som har brukt det fortalte om sine erfaringer.

Jeg brukte anledningen til å snakke om hvorfor digitalisering er så sentralt i regjeringens ambisjoner om å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor (innlegget mitt ligger her på regjeringen.no) og hvorfor det å jobbe systematisk med å realisere gevinster er helt avgjørende for å få det til.

Vi driver ikke med digitalisering for digitaliseringens skyld. Vi investerer i nye ikt-løsninger for å oppnå gevinster. Dels gevinster i form av at innbygger og næringsliv sparer tid og penger, får jobben gjort raskere og får et enklere møte med offentlig forvaltning. Men det er også viktige gevinster for forvaltningen selv, der vi kan frigjøre arbeidstid fra rutinepregede arbeidsoppgaver som kan automatiseres eller utføres av brukerne. I et samfunn med knapphet på kompetent arbeidskraft og kamp om å tiltrekke seg den beste kompetansen er det viktig å skape meningsfylte arbeidsoppgaver. Det gjør vi gjennom digitalisering.

Det er flere forutsetninger som må være på plass dersom man skal klare å hente ut gevinster av nye ikt-løsninger. Det viktigste av disse forutsetningene er god ledelse. Det er forskjell på å beslutte noe og å gjennomføre noe. Det er ikke slik at når man har tatt en beslutning om å investere i et nytt it-system så regner gevinstene ned fra himmelen. Folk med erfaring fra vanskelige it-prosjekter har nok heller en opplevelse av at det er kostnader som begynner å regne ned fra himmelen.

Jeg avsluttet med å si dette om koblingen mellom teknologi og ledelse:

"Gevinster kommer ikke av seg selv. De kommer som et resultat av endringer. Endringer som har med å jobbe på en annen måte enn før og jobbe smartere. Gjør man ingen endringer, men bare fortsetter som før, så blir det ingen gevinster. Man har bare en ny og dyr it-løsning til å gjøre den samme jobben. Og fordi gevinster handler om endringer og ”smartere” arbeidsprosesser og organisering, så er det i bunn og grunn et nøkkelord som er avgjørende for å lykkes: Ledelse.

God ledelse i staten er nøkkelen til å realisere gevinster gjennom digitalisering. Denne regjeringen vil prioritere arbeidet med ledelse i staten høyt og har satt i gang flere tiltak allerede. Vi vil kutte ned på antall mål i tildelingsbrevene og øke handlingsrommet for ledere. Ledere skal ha større ansvar. Men det å ha ansvar betyr også at man må ta ansvar, ikke skylde på andre.

Jeg er opptatt av at en sentral del av lederkompetansen handler om å forstå ikt. Ikke teknologien i seg selv i dybden, men hva teknologi gjør med organisasjoner. Det er det ikt gjør med organisasjoner som avgjør om det blir gevinster eller ikke. Og det å forstå dette mulighetsrommet teknologien skaper, og hva det betyr for organisering, arbeidsprosesser og lederskap, som er nøkkelen til å realisere gevinster. Derfor må vi knytte arbeidet vi gjør med ledelse i offentlig sektor tett sammen med det vi gjør for å digitalisere offentlig sektor. De to er helt avhengige av hverandre dersom vi skal lykkes med å realisere flere gevinster."