lørdag 14. desember 2013

En uvant seier for WTO på Bali

Møte i WTO på Bali
Møtet i WTO på Bail som ble avsluttet for noen dager siden har gått litt under radaren for de fleste. Men det er verdt å merke seg at det for første gang siden WTO ble etablert i 1995 er blitt enighet om noe som tar avtalen videre og utvider handelsorganisasjonens virkeområde. Dette er en god nyhet, selv om avtalen er liten i forhold til all handelspolitikken man burde blitt enige om.

Om avtalen på Bali, som har unngått noen av de mer sensitive spørsmålene som investeringer, landbruksvarer og handel med tjenester, for å i stedet konsentrere seg om praktisk tilrettelegging for mer handel over landegrensene, skriver Kjetil Wiedesvang i Dagens Næringsliv at:

"På Bali, torsdag, ble medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon, WTO, enige om en global avtale. Den er anslått å redusere kostnadene med handel over grensene med 15 prosent, gi verdensøkonomien ekstra vekst på mellom 3000 og 6000 milliarder kroner årlig og skape mer enn 20 millioner nye jobber, de fleste i fattige land. Venstresiden og den norske landbrukslobbyen mener dette er en dårlig idé."

Mye at det som ble satt på agendaen gjennom WTOs Doha-runde som startet med et ministermøte i Doha i Qatar i 2001 er fortsatt på agendaen etter en rekke resultatløse forhandlingsmøter. Derfor er det bra at i hvert fall noen temaer fant sin løsning denne gangen i møtet på Bali. Det som også er positiv er at de har funnet en modell for å komme rundt kravet om konsensus i alle spørsmål, men som heller ikke skaper sementerte regionale handelsblokker. Gjennom såkalte "plurilaterale" forhandlinger kan de landene som vil videre lage avtaler på områder som foreløpig ikke er en del av WTO, men der avtalen er åpen for at alle land som ønsker det kan slutte seg til senere. The Economist skriver i helgens nummer i artikkelen "Unaccustomed victory":

"Not all subjects need be negotiated among all WTO members, as the Bali deal was. Some can be passed to those countries that are eager to press forward (“plurilateral” talks, in the jargon, as opposed to multilateral ones), as long as other WTO members are free to sign up to any resulting agreement. Negotiations on services and on information technology already fall into this category. In Bali China’s trade minister endorsed the use of the plurilateral approach as a way to move liberalisation forward. That should help the WTO provide a more inclusive alternative to the various regional trade blocks being negotiated around the world."