søndag 8. desember 2013

Det enkle er ofte det beste

VG har i dag et flott oppslag med Jan Tore Sanner om arbeidet som gjøres for å forenkle og forbedre språket som brukes når staten kommuniserer med innbyggere og næringsliv gjennom brev, skjemaer og nettsider. Det å fjerne unødvendig byråkrati og tidstyver handler noen ganger om noe så grunnleggende enkelt som å skrive så klart at folk forstår hva som står der, og slipper å be noen andre om hjelp.

For noen dager siden åpnet jeg et frokostseminar i Kommunal og moderniseringsdepartementet om "Hvilken effekt har arbeidet med klarspråk hatt i de statlige virksomhetene?" Seminaret diskuterte blant annet rapporten "Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet "Klart språk i staten", en evaluering av et prosjekt som startet i 2009. Seminaret ble overført på web-TV. Og Språkrådet har egen nettside om klarspråk.

Rapporten viser at prosjektet har hatt positiv effekt der det har vært jobbet med klarspråk. Utfordringen fremover er hvordan man sikrer stor nok oppmerksomhet når man går fra prosjekt til drift, og det er de enkelte departementene og etatene som selv må sørge for å prioritere arbeidet med klart språk i sin ordinære virksomhet. Det krever at medarbeidere og særlig ledere sørger for å ha oppmerksomheten sin rettet mot det språklige.

I tillegg til det hver enkelt virksomhet selv har ansvar for å prioritere vil vi ha spesiell oppmerksomhet rettet mot klart språk i lovtekster. Juridiske tekster er ofte kompliserte, men noen ganger blir de unødvendig kompliserte og dessuten dårlige rent språklig. Uklart språk i en lov kan skape en kjedereaksjon av dårlig språk i forskrifter, skjemaer, brev og nettsider, noe som kan utløse mye ekstraarbeid i form av behov for å rette opp misforståelser og svare på oppklarende spørsmål på telefon, epost og brev. Har snakker vi virkelig om å fjerne tidstyver i form av unødvendig ekstraarbeid for både borgere og ansatte. Dessuten blir jobben vår morsommere når vi forstår det vi leser.

Et annet område der det er viktig å satse på klart språk er i kommunene. Det staten gjør på dette området er viktig, men det store volumet av kontakt med innbyggerne er det kommunal forvaltning og kommunale tjenester som står for. Det handler om barnehage, skole, eldreomsorg, byggesaker, reguleringsplaner og mye annet som er viktig for både borgere og næringsliv i en kommune. Klart språk er et enkelt og godt tiltak for å forenkle og forbedre. Og som kjent er det enkle ofte det beste.