lørdag 28. desember 2013

2013 oppsummert som grafer

The Economist oppsummerer 2013 i litt ulike varianter i siste nummer, En av dem handler om "2013 in charts", der 9 ulike grafer beskriver sentrale økonomiske utviklingstrekk i verden i året som gikk. Graf nummer 4 til høyre beskriver for eksempel hvordan det siden 2007 har vært omtrent nullvekst i Europa, USA og Japan, mens det er vekst i de fremvoksende økonomiene. Kinas økonomi har som vi ser vokst 70 prosent.

Ellers viser grafene et litt blandet bilde, men der det er en viss fremgang etter mange kriseår. Graf 1 viser hvordan aksjer har økt i verdi. Graf 2 viser hvordan bedrifter utnytter lave renter til å øke låneopptaket. Graf 3 viser at budsjettunderskuddene gradvis er på vei ned etter å ha nådd toppen i 2009. Nevnte graf 4 viser at veksten er ujevnt fordelt i verden, mens graf 5 viser andelen sysselsatte i mange vestlige land fortsatt er godt under toppnivået i 2007.

Graf nummer 6 viser at myndighetenes bøtelegging og andre økonomiske straffereaksjoner mot banker og finansinstitusjoner som har brutt spillereglene har tatt seg kraftig opp i USA. Graf 7 viser imidlertid en negativ effekt av strengere regulering av bankene. Høyere kapitalkrav gjør at det blir lånt ut mindre penger til små bedrifter i både USA og Europa. Graf 8 viser hvordan sentralbankene har fortsatt å trykke mer penger. Og graf nummer 9 viser hvordan dollaren har styrket seg kraftig i løpet av 2013 mot valutaer i fremvoksende økonomier. De ni grafene forteller kanskje ikke hele historien om 2013 i verden, men sier noe om flere ganske viktige biter.