søndag 21. oktober 2012

Hvorfor geologer ikke vinner nobelpriser

Kollokvium.no
På naturfagsbloggen Kollokvium.no kan man lese en interessant forklaring på hvorfor det er slik at det deles ut nobelpriser i de klassiske naturvitenskapene fysikk, kjemi og medisin, men ikke i geologi. Dette til tross for at geovitenskapelig kunnskap er helt sentrale når det gjelder vår forståelse av jorden utvikling, klimaendringer, naturkatastrofer og miljøproblemer.  Dessuten er denne kunnskapen naturligvis helt sentral når det gjelder mulighetene til å utvinne olje og gass, og ulike metaller og mineraler.

Paradoksalt nok er det, i følge artikkelforfatter Henrik H. Svensen, den sentrale rollen familien Nobel hadde i oljeutvinningen i Aserbajdsjan som kan være forklaringen på hvorfor Alfred Nobel ikke valgte å opprette en nobelpris i geologi:

"Geologene hadde en viktig rolle i både plassering av brønner og håndtering av ukontrollerte utblåsninger. Dermed gikk geologenes oppgaver mer i retning av det praktiske enn av å nøste opp i fundamentale vitenskapelige problemstillinger. Geologien i Aserbajdsjan gjorde også selve letingen etter olje til en øvelse av mindre vitenskapelig verdi enn i andre land (og enn i dag, selvfølgelig)."

Bloggen Kollokvium.no er for øvrig et strålende eksempel på på en blog med massevis av interessant stoff om aktuelle saker som man ikke pleier å finne i massemediene. Bloggen omhandler naturvitenskapelig stoff og er forfattet av forskere, men er skrevet for oss som er interesserte, men ikke spesialister. Gruppen som står bak beskriver seg som:

"Vi er en gruppe formidlingsglade naturvitere som liker å fortelle om hva som skjer på våre ulike fagfelt. Her vil du finne nyheter fra fagene, temaer og historier fra vår egen forskning – eller bare rett og slett fagrelaterte ting vi har lyst til å snakke om.."

I tillegg til nevnte geolog er det med en partikkelfysiker og klimaforsker, en biolog, en astrofysiker, en informatiker, en matematiker og kvantefysiker, en paleontolog og en biokjemiker. Biokjemikeren er Hanne S. Finstad som har bygget opp Forskerfabrikken, et annet flott tiltak som har gjort mye for å spre kunnskap om forskning og naturvitenskap til barn og ungdom. Kollokvium.no er en blogg det er vel verdt å besøke av og til hvis han er opptatt av de store og små naturvitenskapelige sammenhengene i verden.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar