mandag 22. oktober 2012

Fra trygd til arbeid

Pixellus.no
NRKs teknologiblogg NRK Beta hadde for noen dager siden en flott sak om en bedrift som heter Pixellus, som restaurerer, scanner og digitaliserer gamle fotografier, lysbilder og negativer. Fordi NRK Beta er en teknologiblogg er det naturligvis mye beskrivelse av scannere, billdebehandlingssoftware og arbeidsmetoder, men det mest spesielle med Pixellus ligger på et litt annet plan:

"Med mindre enn ett år på baken er Pixellus en nykommer på markedet, men har satset friskt; egenutviklede softwareløsninger står for ordrehåndteringen, og hele 23 scannere kan kjøres parallelt. Det gir en en kapasitet på totalt 3000 bilder hver dag. Det som gjør Pixellus så spesielt, er at bak maskinene sitter det unge mennesker med høytfungerende autisme eller aspergers syndrom, som i Pixellus får en sjanse til å komme ut i arbeidslivet."

Det spesielle med Pixellus er at bedriften består av unge ansatte med Aspergers syndrom, og som med stor sannsynlighet ville stått utenfor arbeidslivet om det ikke hadde vært for at gründer Christian Wig startet en bedrift der man er opptatt av å utnytte den spisskompetansen akkurat denne gruppen har. De har laget et arbeidsmiljø der man skaper trygghet og forutsigbarhet i forhold til situasjoner som ellers kunne skapt usikkerhet og hindret deltagelse i arbeidslivet. Dette er en bedrift som, uten offentlige subsidier, sparer samfunnet for store pengesummer. Men aller viktigst er det at de ansatte får bidra i samfunnet, motta lønn og betale skatt, i stedet for å motta trygd.

Pixellus er et godt eksempel på hvordan man kan utnytte de positive egenskapene til mennesker med funksjonsvansker, men det det er naturligvis krevende å skape virksomheter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme, selv om dette åpenbart er svært lønnsomt for samfunnet. Det er et godt argument for at myndighetene skal bidra med tilskudd til tilrettelegging, kompetanseheving og arbeidstrening for den enkelte, det er tross alt mye bedre for både den enkelte og for samfunnet at man har et meningsfylt arbeid. For samfunnet blir skatteinntektene høyere og trygdeutgiftene lavere enn om man ikke gjør noe.

Et annet eksempel på en bedrift som tenker slik er Unicus AS på Fornebu, en av Ferds sosiale entreprenører, der ansatte med Aspergers syndrom jakter på feil i andre bedrifters IT-programvare. Det viser seg at de er langt raskere til å lese igjennom og avdekke feil i programvare og manualer enn  de fleste av oss andre. Aftenposten skrev en flott sak om Unicus for et par år siden og NRK.no regnet ut at en av de ansatte der sparer samfunnet for 11 millioner i trygdeutgifter hvis han står i jobb til han er 67 år.

Pixellus og Unicus er to gode eksempler på privat initiativ som bidrar til å få opp deltagelsen i arbeidslivet og gjør noe for å hindre at utgiftene til folketrygden øker kraftig. Utfordringen er å lage virkemidler som motivere flere i til å satse på samme måte, enten det er gründere som Christian Wig som starter nye bedrifter eller etablerte bedrifter som er villig til å satse mer utradisjonelt når de skal skaffe den kompetansen de trenger for å løse oppgavene fremover.