søndag 14. oktober 2012

Danmarks kraftbalanse i sanntid

Lenke til dansk kraftbalanse i sanntid
Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av ulike data i sanntid skaper noen spennende muligheter. Man kan for eksempel visualisere ulike størrelser og sammenhenger, tilrettelagt for data- eller mobilskjermer, og vise hvordan ting henger sammen, på en pedagogisk måte. Slik for eksempel nettstedet flightradar24.com viser hvor alle rutefly i verden som er i luften befinner seg akkurat nå.

Et annet spennende eksempel jeg kom over er en flashapplikasjon som viser import, eksport og produksjon av elektrisk kraft i Danmark, i sanntid. Den finnes på nettstedet Energinet.dk, nettstedet til selskapet som opererer den statlige gass- og elektrisitetsinfrastrukturen i Danmark, og er eid av Energiministeriet. Bildet til venstre er et utklipp, men ved å klikke på lenken under kommer man til applikasjonen.

Jeg ble gjort oppmerksom på nettsiden da en av de jeg følger på Twitter en ettermiddag for et par uker siden hadde sett at produksjonen av vindkraft i Danmark var høyere enn elektrisitetsforbruket. Det er jo en interessant nyhet. Men det må ha blåst mye den dagen, for nå i ettermiddag, 14. oktober 2012, da klippet over ble tatt, var det bare litt over 460 megawatt elektrisitet av et forbruk på i underkant av 3800 megawatt totalt som var vindkraft, Det utgjorde omkring 12 prosent.

Jeg tror at nettopp slike komplekse ting som energisystemer, der utfordringene varierer med temperatur, vind, ukedag og tidspunkt på dagen, egner seg godt for slike pedagogiske ikt-baserte verktøy. Det å bygge ut et nasjonalt energisystem handler dessuten om svært store investeringer, og ofte om store naturinngrep også. Da er det en utvilsomt en fordel om problemstillingene er best mulig forstått både av de som skal ta beslutningene og av befolkningen ellers.

En annen og fremtidig versjon av samme type app vil forhåpentligvis også kunne fortelle deg hvordan ditt eget private elektrisitetsforbruk ser ut i sanntid, og ikke bare hva som har skjedd siden sist du leste av måleren. Da vil man ha masse nyttig kunnskap man kan bruke når man skal investere i smarte og mer miljøvennlige løsninger.