tirsdag 16. oktober 2012

Tatt av krise og digitalisering

Dagens Næringsliv har et veldig interessant oppslag i dag om hvordan meglerhusene har gått fra kjemperesultater i 2007 til kostnadskutt, oppsigelser og store omstillinger i dag. Siden 2007 har overskuddet falt med 92 prosent, fra over seks milliarder til under en halv milliard i fjor, og 1000 jobber er blitt borte. Bare i år har 465 ansatte mistet jobben (artikkelen er i papirutgaven av DN i dag, men en kortutgave er på nett).

Hva er det egentlig som har rammet meglerbransjen så hardt? Jeg tror det handler om tre ting: For det første har det naturligvis vært langt tøffere tider i økonomien etter 2007. Dårlige tider i næringslivet betyr at færre bedrifter kjøper andre bedrifter og færre tar opp lån. Dessuten er det mindre interesse for å handle aksjer blant privatpersoner. Dette rammer både avdelingene for corporate finance, analyse og aksje- og valutamegling i meglerhusene.

Men etter krise kommer det alltid en opptur, og da skulle man kanskje tro at overskuddet, arbeidsplassene og champagnen kommer tilbake igjen, og at alt blir som før. Jeg tror det kan bli gode tider for noen, men jeg tror ikke alt blir som før i meglerbransjen, ganske enkelt fordi den er rammet av flere ting enn bare en forbigående lavkonjunktur. Nedturen har rett og slett bidratt til å forsterke og fremskynde ting som ville kommet uansett.

Det andre meglerbransjen er rammet av er kunnskapsmobilitet, i den forstand at enkelte typer kompetanse som stort sett bare var i meglerhusene før, for eksempel spisskompetanse på store og kompliserte fusjoner, nå finnes hos kundene deres også. Jeg vil tro finanskrisen har bidratt til at noen av de som har sluttet i meglerbransjen har begynt å jobbe i finansavdelingene i store bedrifter. Det gjør at man kan bruke egen kompetanse i stedet for å kjøpe tjenester fra meglerhusene. Et godt eksempel på effekten av dette er gårsdagens nyhet om sammenslåing av aluminiumsvirksomheten i Orkla med deler av Hydro, noe som har skapt en ny bedrift med en anslått markedsverdi på omkring 15 milliarder kroner. I følge DN ble det ikke brukt ekstern hjelp:

"Hverken Hydro eller Orkla brukte finansielle rådgivere under fusjonene som ble annonsert i går. Inntektene fra finansiell rådgivning (corporate finance) har vært den viktigste inntektskilden for meglerhusene."

Den tredje og kanskje viktigste grunnen til at det må skje strukturendringer er digitalisering - og de mulighetene for selvbetjening som oppstår når informasjon er tilgjengelig digitalt og i sanntid for oss alle. En gang for ikke så veldig lenge siden hadde meglerne hadde et informasjonsmonopol. De ringte rundt til kundene sine med tips om gode handler og tok en solid provisjon når de fikk gjøre handelen. I dag kan alle med en pc og nettbank gjøre denne jobben selv. Noen meglere kan kanskje handle smartere enn oss amatører, men etter at meglerhusene begynte å la roboter ta seg av aksjehandelen taper meglerne der også.

Når jeg holder foredrag pleier jeg ofte å snakke om ulike bransjers "iTunes-moment" i møte med digitaliseringen. Det var et slikt øyeblikk platebutikkene fikk føle da Apple lanserte iTunes music store i 2003. Kodak opplevde det da digitalkameraene kom. Papiravisene fant plutselig ut at de ikke først og fremst konkurrerer med hverandre, men med Google, eBay, Finn.no og andre digitale plattformer.

Har meglerhusene nå kommet til sitt "iTunes-moment"? Det blir helt sikker ikke på samme måte som med Kodak, platebutikker eller telefonkatalogen. Meglerhus er tross alt kunnskapsbedrifter som forvalter en svært høy og spesialisert kompetanse på ulike bransjer og markeder. Ansatte som kan skape store verdier for kundene sine ved å bidra med unik kompetanse vil det naturligvis være plass til, og de vil få godt betalt. Men de arbeidsprosessene som enkelt kan automatiseres eller overtas av kundene selv, og som ikke tilfører noen spesiell kompetanse, vil gå samme vei som andre bransjer og bedrifter som blir tatt av digitaliseringen. Sånn sett er meglerbransjen forbausende normal.