mandag 1. oktober 2012

Status et år før valget

Statsviter og valganalytiker Svein Tore Martinsen har skrevet en grundig og interessant gjennomgang av mandatsituasjonen i alle de 19 norske fylkene i Minerva.no i dag. Den er basert på partienes oppslutningen i de siste meningsmålingene, og mye vil naturligvis skje i det knappe året som er igjen til Stortingsvalget, men gjennomgangen viser at de rødgrønne partiene har en svært krevende oppoverbakke foran seg. Av to grunner:

Den ene som slår en ved den situasjonen Svein Tore Martinsen beskriver, er hvor massivt det borgerlige flertallet ser ut til å være akkurat nå. Det er massivt i form av antall mandater de ligger an til å få, De fire partiene som ønsker et regjeringsskifte har omkring 100 mandater i målingene, mens 85 er tilstrekkelig til å vinne flertall.

Ser man på situasjonen i de enkelte fylkene fremstår den blå bølgen som enda kraftigere. I 14 av 19 fylker er det i følge målingene borgerlig mandatflertall. I fire fylker, Hedmark, Oppland, Nord Trøndelag og Finnmark, alle tradisjonelle bastioner for AP og Senterpartiet, er stillingen uavgjort. Bare i Sogn og Fjordane viser målingene et fortsatt rødgrønt flertall, 2-1. Og i flere fylker er det veldig store utslag, som i Hordaland, der uavgjort 7-7 i mandatfordeling i 2009 er snudd til 11-4 i borgerlig favør nå. Når vi husker på at de rødgrønne partiene vant svært knappe mandatflertall i Stortinget i både 2005 og 2009, fremstår den snuoperasjonen de nå må gjøre som svært vanskelig .

Det andre man blir minnet på i artikkelen til Martinsen i Minerva, og som gjør denne oppgaven enda tyngre for de rødgrønne enn forrige gang, er at de enkelte fylkenes mandattall er endret ved valget neste år. Fylker med befolkningsvekst får flere mandater og de med nedgang i folketallet får færre mandater. Justeringen ser ut til å favorisere de borgerlige partiene, og spesielt Høyre, som står sterkest i de folkerike områdene med sterkest vekst. Oslo får to flere mandater og Akershus, Rogaland og Hordaland får et nytt mandat hver. De fylkene som mister et mandat er Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord Trøndelag, Nordland og Troms, alle fylker der Arbeiderpartiet er klart størst og dermed har mest å tape.

Artikkelen og analysen i Minerva gir meg også en anledning til å minne om nettstedet Poll of polls som omtrent daglig bringer videre en ny nasjonal eller lokal meningsmåling, og som gjerne også har kommentarer til resultatene i de enkelte målingene. Det nettstedet kommer til å være er en veldig viktig informasjonskilde for oss politiske nerder i tiden frem mot stortingsvalget neste år.

2 kommentarer :

  1. @Svein Tore: Bare hyggelig. I en tid med mye copy-paste i mediene setter jeg stor pris på at noen graver litt dypere og bringer fram kunnskap man ikke finner over alt ellers. Analysen din er et godt eksempel på dette. Og snart er det jo valg, så jeg vil jo tro at kompetansen din kan bli ytterligere etterspurt.

    SvarSlett