søndag 7. oktober 2012

- Hårreisende uryddighet i Entra

"- Hårreisende uryddighet." Valget av kraftuttrykk er ikke mitt, men overskriften på lørdagens leder i Dagbladet, en spissformulert, men nokså treffsikker gjennomgang av situasjonen etter at et delt styre tilsatte ny konsernsjef i Entra Eiendom. Nå er det dessverre ikke helt uvanlig at statlig oppnevnte styrer sliter mer enn andre styrer med å håndtere rollen de har, klemt mellom en uforutsigbar politisk eier og en krevende operativ virksomhet, Men dette er spesielt.

Uryddighet i statens håndtering av eierskap har vi sett i både helseforetak og sykehus under Helse- og Omsorgsdepartementet, og i flere av bedriftene Nærings- og Handelsdepartementet eier eller har eierandeler i. Her kan man jo nevne innblandingen i Telenors salg av eierandeler i TV2, håndteringen av eierskapet i Aker Solutions og uenigheten om utbyttepolitikken til Statkraft. For ikke å snakke om alle de merkelige angrepene på styrelederen i det nyfusjonerte StatoilHydro.

Men det som har skjedd i styret i Entra Eiendom fremstår for meg som ny rekord i uryddighet. Om politisk ledelse i Næringsdepartementet selv har vært direkte innblandet i ansettelsen av ny konsernsjef er ikke så greit å vite, forhåpentligvis har de vært kloke nok til å holde seg på avstand, men de har uansett oppnevnt et styre som ikke har klart å gjøre den viktigste delen av jobben sin. Og derfor har styreleder Siri Hatlen informert sin eier, Næringsdepartementet, om den umulige situasjonen styret er kommet i, slik hun skal gjøre. Men fra NHD har det ikke kommet noen respons. Først mange dager etter, da saken eksploderte i media, finner Trond Giske plutselig ut at han er inhabil og derfor ikke kan rydde opp i verken ansettelsen eller en lederlønn på 4,3 millioner som har vakt alminnelig rødgrønn harme.

Kampvotering når man skal ansette konsernsjef er, for å si det forsiktig, ikke særlig vanlig. Det er vel ikke utenkelig at det kan ha skjedd i andre styrer under helt spesielle omstendigheter der to eiere har veldig ulike strategier, men jeg har aldri hørt om at et selskap som bare har en eier setter en så viktig sak på dagsorden på tvers av styreleders anbefaling, og deretter gjennomfører en kampvotering og velger en konsernsjef, også  på tvers av styreleders anbefaling. En konsernsjef som tre styremedlemmer, inkludert leder og nestleder, mener ikke er kvalifisert til jobben. Dagbladet kaller dette et kupp, og skriver:

"Det forelå ingen innstilling på ny toppsjef da styremøtet i det statlige eiendomsselskapet Entra startet. Da møtet var over, hadde et flertall bestående av en tidligere Ap-topp, en nær bekjent og de ansattes representanter, helt uventet ansatt Ap-politikeren Rune Olsø som toppsjef i Entra."

Det interessante her er at alle som sitter i styret, bortsett fra de to ansattvalgte, er oppnevnt at Nærings- og Handelsdepartementet for å ivareta statens langsiktige eierinteresser. De tre som ble nedstemt er tre av Norges mest erfarne og kompetente styremedlemmer: styreleder Siri Hatlen, nestleder Martin Mæland, som er konsernsjef i OBOS og styreleder i Veidekke, og Ida Helliesen, tidligere finansdirektør i Norsk Hydro og medlem av hovedstyret i Norges Bank.

Når disse tre erfarne lederne mener at ikke er kommet langt nok i prosessen til å ansette en konsernsjef, er det grunn til å lytte. Hvis den statsråden som nå blir konstituert for å følge opp Entra velger å ikke lytte, kan styrelederen og de to andre som ble nedstemt i styret umulig fortsette, de må trekke seg. De kan ikke sitte i et styre der daglig leder ikke oppfyller kravene. Men statsråden kan også velge å beholde disse tre, som vil gjennomfører en normal og forsvarlig tilsettingsprosess, slik et ansvarlig styre skal gjøre, og heller bytte ut noen andre. Jobben med å finne gode ledere er den aller viktigste jobben et styre har. Derfor blir det interessant å følge denne saken videre og se hva regjeringen nå velger å gjøre.