fredag 26. oktober 2012

Kunnskapsbasert i Sogn og Fjordane

Splitter nytt høgskulebygg i Sogndal
Man kan si mye pent om Sogn og Fjordane, men en ting som litt for ofte svikter i vinterhalvåret er landingsforholdene på et par av flyplassene der. Haukåsen lufthavn i Sogndal er bygget oppe på fjellet, inne i en stor sky, og hvis flyet ikke finner veien ned etter et par forsøk, flyr det videre til Sandane. Det var akkurat dette som skjedde i dag.

Men, man kommer frem, for i Sandane står det en liten buss klar, som kjører til Sogndal på et par timer (langs E39, en vei som tidvis er så smal og svingete at man ikke skulle tro det er hovedveien mellom Bergen og Trondheim, Norges nest største og tredje største by). For oss som bare er på besøk av og til er slike små forsinkelser til å leve med, men jeg skjønner at de som bor i Sogndal og reiser mye til Oslo eller Bergen med fly blir ganske frustrerte.

Men som sagt er det mye pent om å si om Sogn og Fjordane og Sogndal også. Dagens besøk handlet om å være med på en workshop om innovasjon i offentlige tjenester. Her var lederne ved de mest sentrale offentlige virksomhetene i fylket samlet, Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkesmannen, Helse Førde, Statens Vegvesen og KS, sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforskning.

De har ganske store fysiske avstander i fylket, men avstanden mellom de ulike offentlige etatene er ikke nødvendigvis så stor som i mer tettbefolkede deler av landet. Det betyr at det kan være lettere å få i gang konkrete prosjekter på tvers av virksomhetene. Og jeg tror det er veldig klokt at topplederne møtes på denne måten og diskuterer innovasjon på et overordnet og strategisk nivå. Det er vanskelig å bygge en god innovasjonskultur og realisere ambisiøse mål dersom det ikke er forankret hos ledelsen, og kanskje kan Sogn og Fjordane har noen fortrinn som ligger i selve samarbeidsmodellen deres.

Møtet foregikk for øvrig i det splitter nye og flotte høyskolebygget som ennå ikke er offisielt åpnet, men det skal Kristin Halvorsen gjøre 5. november. Bygget ligger i et område som kalles Fosshaugane Campus, der idrett, utdanning og forskning lever i et godt samspill, og der vi blant annet finner Fosshaugane stadion, Sognehallen, Sogndal vidaregåande skule, Vestlandsforskning, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane, med sitt flotte nybygg. Sogndal er et godt eksempel på at man må satse på utdanning, kunnskap, kultur og opplevelser hvis man skal trekke til seg flere innbyggere. Tallene viser at det virker.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar