torsdag 4. oktober 2012

Lakenproduksjon i Grenland

Da jeg var på årsmøtet i NHO Telemark i mars i år blogget jeg om noen veldig spennende kunnskapsbaserte vekstbedrifter i Telemark. En av disse bedriftene var ASAP Norway, som er noe så uvanlig som en produksjonsbedrift som lager laken og annet oppdekningsutstyr av den typen som brukes i helse- og omsorgsvirksomheter.

Det høres jo i utgangspunktet helt merkelig ut at man i høykostlandet Norge kan drive med lakenproduksjon, men dette handler om utvikling og produksjon av neste generasjons produkter. Produkktutviklingen har skjedd som et samarbeid en krevende kunde, Oslo Universitetssykehus, og et forskningsmiljø, Sintef. Produktet de utviklet er et supertynt og superabsorberende laken som er tilpasset de ulike sengetypene som brukes i sykehus og sykehjem. Råvarene kommer fra Kina og selve produksjonen er sannsynligvis veldig automatisert, med lite behov for manuell arbeidskraft.

ASAP Norway har det felles med mange andre gründerbedrifter at det hele startet med en person som bestemte seg for å løse et problem. Astrid Skreoset var hjelpepleier ved fødeavdelingen ved Skien sykehus og så at dårlige tilpassede laken medførte både mye blodsøl og infeksjonsfare, masse ekstra jobb og store kostnader som en konsekvens. Og fordi problemet ikke lot seg løse ved å dra ut og kjøpe bedre utstyr - det fantes ikke - så måtte noen produsere det først. Da bestemte Astrid Skreosen seg for å bli fabrikksjef i stedet for hjelpepleier.

I dag ble jeg tipset om en ny artikkel i Varden.no om hvordan det har gått med ASAP Norway den siste tiden. Der står det at bedriften etter bare fire måneders drift allerede omsetter for en million og satser på å øke omsetningen til 10-12 millioner allerede i 2013. Det må man kalle en suksesshistorie. Noe av problemet de opplever er at produktet er så bra at det løser flere problemer enn de som er beskrevet i konkurransegrunnlaget i anbudsprosessene, gevinster for kundene som leverandøren ikke får betalt for i anbudskonkurransen. Men det virker som det går svært bra likevel. Foreløpig er syv norske sykehus på kundelisten og planen er å vokse internasjonalt.