onsdag 24. oktober 2012

Norwegian-Russian Business Forum

 I dag ble det såkalte III NRBF arrangert på Næringslivets Hus, også kjent som tredje utgave av Norwegian-Russian Business Forum, med omkring 200 deltagere fra næringsliv og myndigheter på både russisk og norsk side. Og som en ser på bildet til venstre hadde næringsminister Trond Giske tid til å komme innom for å kaste glans, selv om vi ser i media at han også har noen andre utfordringer om dagen.

Det er krevende å lage gode programmer for slike internasjonale møteplasser, for de blir lett litt stive og formelle, med mange ulike temaer om hverandre, og med lite rom for reell dialog og læring. For å gjøre det så konkret og nyttig som mulig var en stor del av dagens forum delt opp i bransjesesjoner. Jeg var møteleder sammen med Vladimir Masloboev, leder av et institutt ved Kola Science Centre, på en delsesjon om broen mellom forskning og innovasjon, og implementering i næringslivet. Akkurat den koblingen har både Norge og Russland utfordringer med.

Når jeg nevner denne konferansen her på bloggen skyldes det at jeg lærte noe nytt i dag om hva Russland gjør helt konkret for å bygge en moderne kunnskapsinfrastruktur som skal bidra til å transformere økonomien fra å være veldig råvaredominert til å bli mer innovasjonsdrevet og kunnskapsintensiv. En av innlederne var Andrey Barkin, som leder education development centre ved Skolkovo School of Management i Moskva, et ambisiøst prosjekt som skal utdanne fremtidens russiske næringslivsledere og hindre at alle drar til utlandet for å ta sin MBA. Barkin snakket om "preparing future leaders for the unknown" og hadde mye klokt å si om hvor vanskelig en slik kulturell tranformasjon fra en råvarebasert økonomi til en kunnskapsdrevet økonomi er.

Skolkovo blir ofte omtalt som Russlands Silicon Valley og består av flere satsinger enn bare en handelshøyskole. Skolkovo er egentlig et geografisk sted som ligger i utkanten av Moskva der en har valgt å lokalisere flere store kunnskapssatsinger. En av disse er Skolkovo Tech - Institute of Science and Technology, som er et nytt teknologisk universitet etablert i 2011 som er bygget opp i samarbeid med MIT i USA.

Selve hovedsatsingen, som tidligere president Medvedev hadde som en av sine hovedsaker, er etableringen av Skolkovo Innovation Centre, som er navnet på den samlede satsingen der det også inngår en forskningspark, et elektronisk teknologisenter og en satsing på et "innovation city", som vel må beskrives som et form for byutviklingsprosjekt der man skal finne rom til å lokalisere høyteknologibedrifter, laboratorier, konferansesenter og andre tjenester. Sentralt i disse planene er en god togforbindelse til Moskva, for planen er at det skal skapes 30 000 nye arbeidsplasser her.

Det er også besluttet hvilke bransjeklynger man skal satse spesielt på å legge til rette for i Skolkovo. Det skal satses på informasjonsteknologi, smart energi, atomteknologi, biomedisin og romteknologi. Dette har naturligvis litt karakter av å være innovasjon ovenfra, gjennom politiske vedtak, men slik jeg leser presentasjonsmateriellet på nettsidene til Skolkovo er det nå over 600 bedrifter som har gått inn i disse nettverkene allerede. Det skal bli spennende å følge denne satsingen fremover.