torsdag 18. oktober 2012

Norge i den internasjonale talentkampen

Abelias websider om konferansen
Jeg har brukt dagen i dag på å være møteleder på en stor konferanse på Næringslivets Hus om Norges evne til å trekke til seg høyt utdannet arbeidskraft fra andre land. Oslo Global Mobility Forum heter det og trakk til seg 200 deltagere fra HR-avdelinger i store bedrifter, små bedrifter, internasjonale medarbeidere som har kommet til Norge, og ulike tjenesteleverandører som hjelper bedrifter med praktiske ting når de tar imot ansatte fra andre land. Og naturligvis folk fra politikk, organisasjonsliv og embetsverk.

Konferansen ble innledet med at Sally Khallash (bildet til høyre) fra Danmark snakket om det virkelig store globale bildet når det gjelder talentmobilitet, Torger Reve satt dette bildet inn i en norsk kontekst og statssekretær Gina Lund snakket om hvordan norsk politikk er innrettet for å gjøre Norge mer attraktivt.

Dagen var full av gode innledninger og meningsutvekslinger, alt i en forholdsvis optimistisk tone, men i erkjennelsen av at vi har en del utfordringer. For meg var det to høydepunkter. Den ene var at vi klarte å samle topplederne i UDI , Norges Forskningsråd og NOKUT, det vil si Frode Forfang, Arvid Hallen og Terje Mørland for å diskutere flaskehalser og hindringer som disse tre statlige etatene kan bidra til å gjøre noe med. Det ble en god og løsningsorientert diskusjon der noen konkrete tiltak ble spilt inn, blant annet kom det et spørsmål fra salen om vi ikke burde la de som tar doktorgrad i Norge få bli i tre år i Norge etter at de er ferdige, slik Canada gjør. I dag er mange som må dra igjen etter avsluttet utdanning.

Det andre høydepunktet var tre "expats" med svært høy kompetanse som har kommet til Norge etter å ha arbeidet i mange ulike land, Pooja Sinha Skogstad fra USA som jobber i Schibsted, Pedrum Sodouri  fra Iran som jobber i Norsk Titanium og Zhongying Kristoffersen fra Kina som jobber i biotekbedriften Smartfish. De snakket om: "The expat experience: the ups and downs of integrating into Norwegian worklife and society" og hadde mange gode refleksjoner om både formelle og praktiske utfordringer man får når man kommer til Norge.

Foredragene fra konferansen vil etter hvert bli lagt ut på websidene til Abelia og Oslo Global Mobility Forum. Der kan man allerede finne Silvija Seres og Dilek Ayhans "10 tiltak for å gjøre Norge mer sexy", men mer kommer etter hvert.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar