lørdag 29. januar 2011

Om å forstå Kina

De siste prognosene sier at Kinas økonomi  vil passere USAs økonomi allerede i 2020 og overta som verdens største land målt i BNP. Det blir første gang i moderne tid at et ikke-vestlig land er det mektigste i verden. Hva er det som kjennetegner det nye og mektige Kinas syn på seg selv? Hva er de viktigste forskjellene på måten Kina ser på seg selv som stat og hvordan andre store land definerer seg selv Martin Jacques fra The Guardian mener at Kina definerer seg helt annerledes enn vestlige stormakter og snakker om de tre byggestenene som kjennetegner Kinas forståelse av seg selv: Hva det er som definerer hva landet er, synet på statens rolle og på holdningen til etnisk mangfold.