lørdag 8. januar 2011

Fallende salg av magasiner til iPad

Kilde: WWD Media og Silicon Valley Insider
Mens salget av iPads går så det suser, og passerte 10 millioner enheter i god tid før jul, virker det som salget av magasiner du kan lese på iPad ikke tar av på samme måte. De som har utgitt magasiner for iPad i et halvt år opplever fallende salg. Mest spektakulær er utviklingen for Wired, som etter å ha solgt 100 000 eksemplarer av første utgave, har falt ned til et salg på rundt 20 000 pr nummer. Var det ikke slik at iPad særlig skulle være fremtidens plattform for de fargerike ukebladene og magasinene?

Et par av de gode internasjonale mediebloggene har reflektert litt rundt hva dette kan skyldes. Monday Note lister opp flere ting de mener har gått galt. Blant annet noen gode poenger om "execution", eller gjennomføringskvaliteten på det som er gjort:

"As I write this column, I download the January 3rd edition of the New Yorker. At least, I’m trying to. The mostly black & white weekly weighs about 100 megabytes and the download stream is erratic. The latest issue of Vanity Fair took several days to finish downloading. (To be fair, the 700 Mb of the latest Wired issue, loaded with videos, was done in a matter of minutes, while the previous one took a solid hour). Here is what is acceptable: The Economist. Wether I pop up my iPad or my iPhone, the app knows I’m a subscriber and prompts me, showing with the latest issue’s cover. One button. Download. Twenty seconds on a wi-fi, less than two minutes on a 3G network. No login, no purchase confirmation. In addition, my subscription grants me constant and seamless access to the magazine’s web site."

Jeg har den samme erfaringen med disse magasinene. The Economist er godt gjennomført, og en viktig grunn er at du har webutgave og iPadutgave i samme abonnement. Til å ta med seg på tur, eller sitte i sofaen og bla igjennom fungerer iPad-utgaven fint, den ligner på papirutgaven, men er tilpasset skjermen. Men skal man blogge om eller lenke til en artikkel i The Economist er webversjonen klart best. Web er også best hvis du skal lete opp gamle artikler. Man kan jo ikke gå rundt og  huske hvilken uke en bestemt artikkel var på trykk, til det er internett helt overlegen både papirarkiv og iPad-apps.

Monday Notes har også noen gode poenger om pris. Prisen på magasiner på iPad må være lavere enn prisen for magasiner på papir. Noe annet gir ingen mening verken på kort eller lang sikt. På kort sikt er det feil fordi mange av produktene fortsatt er dårligere enn papirversjonen både teknologisk og innholdsmessig. Og på lang sikt er det helt meningsløst å vri konkurransen til fordel for et format som er i tilbakegang og som det er dyrere å distribuere:

"Asking the consumer to pay the same price for an electronic product with a debatable advantage is a bad idea. Two ill-advised concepts (also applicable to newspapers) are at stake here. Even if they deny it, many publishers are still in the “let’s defend the paper” mode. From a theoretical strategic perspective, a bold move would call for accentuating the decline of the doomed part of the business to give more oxygen to the promising one. Even though a measure of caution is understandable when going through such a transition, the dominant sandbag posture is by no means justified. Its effect is simply to delay the inevitable."

Også Allan Mutter blogger om magasinsalget på iPad og har noen anbefalinger som går i samme retning. Hans hovedpoenger er vel at hvis du får en mindreverdig utgave av papirproduktet til samme pris, som i tillegg er full av tekniske problemer og er vanskelig å navigere i, ja da kommer ikke kunden din til å være spesielt lojal. Begge disse bloggene er inne på at flere av magasinene sannsynligvis må gjøre et klarere valg mellom å dyrke video og interaktivitet, og å være enkle, lette og innholdssentrerte. Monday Notes skriver:

"Make up your mind. For tablets, the choice will be between rich media magazine — again, yet to be invented – and content centric, Economist-like, i.e. less sexy but efficient. Ideally, news content for nomad devices should come in two flavors: one, loaded with multimedia, dedicated to tablets that will mostly connect through wi-fi, and another lighter version designed for the mobile phone’s small screen, which relies on low-speed cellular networks."

Spesielt lett er det jo ikke, det krever mye ressurser når en mediebedrift skal tilpasse produktet til nye teknologiplattformer. Men erfaringen så lagt viser at skal man gjøre det må man i hvert fall gjøre noen klare veivalg - og man må gjennomføre dem ordentlig..