tirsdag 25. januar 2011

Forelesning i Ole-Johan Dahls Hus

IMAG0133 I dag var jeg så heldig å være gjesteforeleser hos Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Det foregikk i et stort auditorium som heter Simula i det splitter nye Ole-Johan Dahls Hus (tidligere kjent som IFI 2), som ligger i Gaustadbekkdalen, rett ved siden av Forskningsparken og Ciens-bygget til miljøforskerne. Og like ved ligger Rikshospitalet og Blindern, med alle sine forskere og studenter. Et utrolig spennende område der skjer mye forskning og undervisning som skal legge grunnlaget for fremtidens næringsliv.

Jeg fikk en omvisning i bygget av instituttleder Morten Dæhlen i dag. Det er et moderne, utrolig flott bygg, og vanvittig stort. I nordenden er det ti etasjer i "tårnet" og på toppen der sitter blant annet doktorgradsstudenter og bioinformatikere. Bildet viser hovedinngangen som ligger i sørenden av bygget, der de i dag var i gang med å montere kunstverkene som har stått utstilt på Universitetsplassen.

De ansatte jeg snakket med i dag var veldig opptatt av at de nå for første gang er samlet og kan se hverandre. Informatikerne har hatt et fag i mange år. Nå får de også et miljø. Digi.no har laget en flott reportasje med mange bilder om hvordan de 28 250 kvadratmeterne til 250 ansatte, rundt 1300 studenter og en prislapp på 1,6 millarder kroner ser ut. IFI er blitt UiOs største institutt og har nå fått et av verdens mest moderne universitetsbygg. Og den offisielle åpningen blir, symbolsk nok, på universitetets 200-årsdag 2. september.

Med et så flott bygg følger både større synlighet og mer ansvar. Ansvaret handler om å være blant de ledende i verden på forskning og undervisning om informasjonsteknologi. Men også ansvar for å bygge samarbeidsrelasjoner mot næringsliv og andre fagmiljøer, som life science og genteknologi, utdanningvitenskap, mediefagene og samfunnsfagene, områder der en bruker informasjonsteknologi i stadig større grad, og der det nettopp i grenseflatene mellom fagene ligger nye muligheter for å utvikle kunnskap og få til innovasjon.

Hva snakker man om når man holder gjesteforelesning for så mange unge kloke hoder som kan mye mer enn man kan selv om teknologi? Jeg snakket om hvordan samfunnet vårt, i møtet med globalisering og eldrebølge, trenger mer innovasjon dersom vi skal løse velferdsoppgaver og skape nytt kunnskapsbasert næringsliv. Informasjonsteknologien gir oss elektronikk, programvare, nettverk, sensorer, roboter, samhandlingsplattformer og visualiseringsverktøy som er innovasjoner i seg selv, men også utgjør selve teknologiplattformen for mer innovasjon. De muliggjør nye tjenester, nye prosesser, nye organisasjonsformer og nye forretningsmodeller. Innenfor områder som helse og omsorg og miljøvennlige energi- og transportløsninger, er it en avgjørende forutsetning for å jobbe smartere og bruke ressursene bedre.

Emnet heter Informatikkens verden (INF 0105) og er et nytt emne i bachelorprogrammet for førsteårsstudenter. Instituttleder Morten Dæhlen har blogget om emnet på Dærnt's Corner. En blogg som anbefales på det sterkeste. Mortens blogg gir både innsikt i hva som skjer innenfor forskningen og et interessant innblikk i hva en leder av at stort og viktig universitetsinstitutt er opptatt av.