torsdag 27. januar 2011

Til Brussel for å møte ESA

Tidligere denne uken var jeg på en rask tur til Brussel sammen med en liten delegasjon fra Abelia og NHO, samt den private skolekjeden Akademiet som driver videregående skoler seks steder i Norge. I Brussel besøkte vi EFTA Surveillance Authority (ESA), organet som er satt til å overvåke at EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein overholder sine forpliktelser i forhold til EUs indre marked.

Grunnen til at vi var hos ESA var for å argumentere for at de må følge opp en klage vi har sendt om den norske stats diskriminering av utleiere av lokaler til private videregående skoler. Mens de som leier ut til offentlig videregående skoler kan trekke fra inngående merverdiavgift, har ikke de som leier ut til private skoler samme mulighet i dagens mva-regelverk. Noe vi mener innebærer ulovlig statsstøtte i henhold til EUs statsstøtteregler og regler om ikke-diskriminering. Dette rammer ikke bare utleiere av eiendom, i neste omgang rammer det skolene som må betale høyere husleie i markedet. Skoler har klasserom og bruker stor plass, så det er en betydelig merkostnad.

En kortversjon av hva saken handler om kan man finne her på Abelias webside, den er fra mars i fjor, det var da klagen ble sendt. Mva-regler, mva-kompensasjon og frivillig mva-register er kompliserte saker. Men de som måtte være interessert i å lese hele begrunnelsen for klagen og hvorfor vi mener dette er ulovlig statsstøtte kan lese selve brevet vårt til ESA her. For alle som driver private videregående skoler i leide lokaler er dette en viktig problemstilling. Disse skolene er omfattet av privatskoleloven og får statsstøtte til driften, men grunnlaget statsstøtten beregnes ut fra tar ikke hensyn til mva-kostnaden. Det finnes så vidt jeg vet noen parallelle problemstillinger med konkurransevridning i forhold til utleie til private også på andre områder der det offentlige også leverer tjenester, som barnehager og omsorg, så det er en viktig sak for mange virksomheter som bidrar til utdannings- eller velferdstjenester i samfunnet.

Reisen var for øvrig også en grei påminnelse om at det ikke er langt til Brussel. Faktisk ikke lengre enn at det er fullt mulig å unngå overnatte og likevel reise på helt greie tidspunkter på døgnet. Avreise med fly fra Gardermoen på morgenen var 08.15 og ankomst Brussel 10.15. Vi hadde et halvannen times møte hos ESA kl 11.30 - 13.00. Og tok fly tilbake til Oslo allerede 14.20 som ble forsinket, men egentlig skal lande i Oslo 16.25. Da ble det ikke tid til å gjøre noe annet enn å sitte i møte, men det var til gjengjeld en svært effektiv måte å få snakket med de vi skulle og presentert saken.