tirsdag 18. januar 2011

Bedrifters bruk av Facebook - et eksempel

Bredbåndsselskapet Nextgentel har på kort tid fått bortimot 40 000 venner på Facebook. Jeg har ikke sett noen liste over hvilke norske bedrifter som er størst på Facebook målt i antall venner, men jeg vil tro at dette er et veldig høyt tall i forhold til de aller fleste andre bedrifter.

Derfor er det interessant når Morten Ågnes, direktør for marked og kommunikasjon i Nextgentel, blogger om denne satsingen, hvorfor de gjør det, hvordan de har fått det til og hva det kan bety av muligheter for bedriften fremover. Ågnes stiller spørsmål om hvor mye en venn på Facebook er verdt i penger for en bedrift, og svarer at:

"Generelt er dette en nærmest meningsløs diskusjon, til det er det for store forskjeller mellom ulike bransjer, selskaper og grunner til at man velger å følge et selskap på Facebook. Hvordan fan-skaren er blitt rekruttert, er også av betydning i forhold til hvor verdifulle disse er. I NextGenTels tilfelle ble jo mange av disse rekruttert som følge av en flott konkurranse hvor man ved å svare riktig på 24 daglige spørsmål kunne vinne en LCD TV. Vi har sett noen mene at en slik rekrutteringskampanje må kunne sies å være vellykket når du klarer å begrense investeringen til 5 dollar per fan. I vårt tilfelle kostet den én dollar pr fan. Det vi gjorde, i tillegg til å engasjere både kunder og andre interesserte i en morsom adventskonkurranse, var å overbringe kunnskap om vårt TV-tilbud i markedet."

Nextgentel er en bedrift med mange privatkunder, og vil ha andre mål med å bruke sosiale medier enn en virksomhet med bare bedriftskunder. De bruker blant annet Facebook som en ny kanal inn til kundeservice. Bedrifter er forskjellige og alle må finne sin egen strategi på dette området, men man kan jo la seg inspirere av det andre får til. Og det er som sagt interessant å lese Morten Ågnes åpne refleksjoner om verdien for Nextgentel av å bruke sosiale medier. Resten av blogginnlegget der Morten Ågnes deler sine tanker om bedrifter og Facebook er her