tirsdag 11. januar 2011

Hvorfor kvinner overtar verden

Kvinner tar nå klart mest høyere utdanning, mens en stor andel av guttene sliter med å fullføre videregående skole. Og det er ikke bare i Norge det er slik, dette er situasjonen i mange land. Menn dominerer i de jobbene som rammes hardest av økonomiske kriser, mens kvinner dominerer tjenestesektorene som vokser sterkest. I følge Hanna Rosin, redaktør i The Atlantic, er det slik at i 13 av de 15 yrkene som vokser mest i USA er kvinner i flertall.

Hanna Rosin mener at dette ikke er tilfeldigheter, men uttrykk for en svært grunnleggende samfunnendring. Etter hvert som vi blir en kunnskapsøkonomi vil kvinner gradvis ta over, av den enkle grunn av kvinner i større grad enn menn ser ut å ha de egenskapene som er viktigst i et kunnskapsbasert arbeidsliv: De har relevant høyere utdanning, de har kreative evner og de er flinkere til å lede i flate organisasjoner. Et godt og tankevekkende, og for noen sikkert litt provoserende foredrag av Hanna Rosin hos TED:Jeg ser at jeg i januar i fjor, basert på en artikkel i The Economist, også skrev en post her på bloggen om denne trenden. Og om hvorfor det i en slik situasjon er så viktig at land legger til rette for høy yrkesdeltagelse blant kvinner og gode muligheter for kombinere arbeid og familie. De landene som ikke får til dette har virkelig store utfordringer når de både skal møte eldrebølgen og kunnskapssamfunnet.