fredag 14. januar 2011

Bloggene ved Norges Handelshøyskole

Jeg var i Bergen forrige fredag og deltok i en paneldebatt på Norges Handelshøyskole om strategier og forutsetninger for omstilling og innovasjon i bedrifter. Da ble jeg gjort oppmerksom på  hele tre lovende bloggprosjekter de har ved NHH og som er knyttet til tre større pågående forskningsprogrammer med stor relevans for næringslivet.

Jeg synes flere kunnskapsvirksomheter, både bedrifter og forskningsvirksomheter burde bli flinkere til å bruke sosiale medier til å presentere det de holder på med. Blogger egner seg spesielt godt til å kommunisere nyheter, lenke til aktuelle fagartikler, reklamere for konferanser og ikke minst få tilbakemeldinger og dialog med både andre forskere og brukere av forskningen. Disse bloggene kan også være en gode måte å nå fram til medier og opinonsledere, og saker herfra vil helt sikkert dukke opp i andre medier etter hvert

Hva der det så de tre bloggene til Norges Handelshøyskole handler om?

Tjenesteinnovasjon er den eldste av de tre bloggene. Den handler som navnet sier om innovasjon i tjenestesektoren, innovasjon i forhold til forretningsmodeller og virkemiddelapparatets problemer med å forholde seg til tjenesteinnovasjon. Tjenestesektoren utgjør vel rundt 70 prosent av BNP, så det er ingen liten sektor i innovasjonssammenheng. Et hovedpoeng med denne bloggen har også vært å fortelle om fremdriften i forhold til å få til et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med flere sterke partnere og støtte fra Norges Forskingsråd, til NHH. Og rett før jul kom den store nyheten om at Center for Service Innovation nå er blitt et SFI. Det betyr helt andre og bedre rammevilkår i 10 år fremover, og mulighet til å bygge et miljø som er i spiss på dette området internasjonalt.

Krise, omstilling og vekst er den nye bloggen til et forskningprogram med samme navn, et program som er støttet av en rekke offentlige og private aktører. Prosjektet består av flere delprosjekter som blant annet ser på konsekvenser av finanskrisen, omstillingbehov og -muligheter i kjølvannet av kriser og innovasjonspolitikkens innretning og resultater. Victor Norman, Kjell Gunnar Salvanes og Lasse Lien er blant flere forskere som deltar i prosjektene og har begynt å blogge om det. For eksempel har Eirik Sjåholm Knudsen en morsom post om hva problemer med metodene for måling av utviklingen i næringslivet gjennom en finanskrise har felles med fastsetting av måten dommeren skal avgjøre hvem som har vunnet en boksekamp.

Focus er en helt nystartet blogg med tilknytning til forskningsprogrammet FOCUS, eller Future Oriented Corporate Solutions, et program som har flere store bedrifter med som partnere. Her er det ikke de politiske rammebetingelsene som er tema, men bedriftenes egne strategier og evne til å drive omstilling. Blant annet temaer som har med strategier for omstilling og vekst, verdsetting av bedrifter når verdiene stort sett er immaterielle, ledelse av innovasjonsprosesser i bedrifter og hvordan man skaffer konkurransefortrinn når kunnskapsarbeidere er den viktigste ressursen. Thore Johnsen og Inger Stensaker er blant forskerne i dette programmet, som virker veldig relevant i forhold til de konkrete utfordringene og veivalgene den enkelte kunnskapsbedrift står overfor når den skal omstille og vokse.

NHH feirer 75 år i år og har i den forbindelse lansert handlingsplanen NHH 2021, et ambisiøst program for å, i samarbeid med næringslivet, bli en av Europas ledende handelshøyskoler i løpet av 10 år. De tre nevnte tematiske forskningsprogrammene er det som skal løfte forskningen opp til det internasjonale toppnivået. Det blir spennende å følge dette videre, og de nye bloggene er som sagt en fin måte å nå ut til mange flere.