torsdag 1. januar 2009

Internett større enn papiraviser - også for nyheter

Nye tall fra Pew Research viser at det også i USA nå er slik at flere oppgir internett enn papiraviser som viktigste kilde for nasjonale og internasjonale nyheter. TV er fremdeles klart største nyhetsmedium i USA, men i en merkbart fallende trend. Blant unge mellom 18 og 29 er internett og TV nå blitt jevnstore nyhetsmedier i USA:

"For young people, however, the internet now rivals television as a main source of national and international news. Nearly six-in-ten Americans younger than 30 (59%) say they get most of their national and international news online; an identical percentage cites television. In September 2007, twice as many young people said they relied mostly on television for news than mentioned the internet (68% vs. 34%). The percentage of people younger than 30 citing television as a main news source has declined from 68% in September 2007 to 59% currently."

Det at papiraviser taper terreng er ikke akkurat noen stor bombe her i Norge. Kanskje det mest interessante i 2009 blir å se om internett vil utfordre TV som viktigste kilde for nyheter i flere aldersgrupper enn de yngste. Eller får vi et mer delt mediemarked der nettmediene satser på de yngre brukerne mens TV-kanalene satser på de eldre?