mandag 19. januar 2009

Arabiske land har tapt 2500 milliarder dollar

I følge BBC har krisen kostet arabiske land tilsammen 2 500 milliarder dollar de siste fire månedene. I følge Kuwaits utenriksminister har gulfstatene stoppet eller utsatt 60 % av sine utviklingsprosjekter. E24 skriver om samme sak.

Slik jeg tolker artikkelen har BBC gjort en regnestykke der de legger sammen effektene av lavere inntekter på grunn av en lavere oljepris og tapene i formue fordi verdiene av investeringer de har gjort i verdipapirer og eiendom i andre land faller. Norge er jo i en lignende situasjon der staten taper milliardinntekter på lavere oljepris samtidig som verdien av oljefondet synker. 

Men Norge er heldigvis langt mindre avhengig av en høy oljepris enn mange andre oljeeksportører. Vi har vært flinkere enn andre til å spare i gode tider og bare brukt avkastningen av oljefondet. Mange andre land har økt kostnadene sine i takt med høyere oljepris.

Et land som ikke har holdt kostnadene nede er Venezuela I følge Bloomberg trenger Venezuela en oljepris på minst 70 USD for å opprettholde investeringene i oljevirksomheten. I følge flere nyhetsmedier er Hugo Chavez tvunget til å reversere nasjonaliseringen av oljeindustrien og skal be Big Oil komme tilbake igjen. I mellomtiden skal de finansiere drift av offentlig sektor ved å tappe valutareservene sine. 

Den særdeles inkompetente varianten av sosialismen Venezuela praktiserer ser ikke ut til å tåle en oljepris lavere enn 70 dollar. Da må storkapitalen hjelpe til. Det blir interessant å se om Exxon og ConocoPhillips som ble presset ut av Venezuela for to år siden er interessert i å komme tilbake.